Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 03.07.2019

Какво представлява Тейсуно?

ПРИЛОЖЕНИЕ І КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА  1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg твърди капсули 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка твърда капсула съдържа 15 mg тегафур (tegafur), 4,35 mg гимерацил (gimeracil) и 11,8 mg отерацил (oteracil) (под формата на 14,7 mg…
I.Bivolarski
a year ago

Рак на главата и шията- какво представлява?

Ракът на главата и шията всъщност представлява група от ракови заболявания, които водят началото си от:  устата, носа, "гърлото" (орофаринкса и хипофаринкса), ларинкса,  синусите и/или слюнчените жлези. Ето тук можете да прочетете подробно за всеки отделен вид: 1.Карцином на назофаринкса: …
I.Bivolarski
a year ago