Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 03.07.2019

Какво представлява Тейсуно?

ПРИЛОЖЕНИЕ І КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА  1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg твърди капсули 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка твърда капсула съдържа 15 mg тегафур (tegafur), 4,35 mg гимерацил (gimeracil) и 11,8 mg отерацил (oteracil) (под формата на 14,7...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago