Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 02.07.2019

FIRE-3: Леко предимство на FOLFIRI плюс цетуксимаб при средната обща преживяемост срещу FOLFIRI плюс бевацизумаб

Абстракт Увод: Цетуксимаб и бевацизумаб подобряват резултатите при пациенти с метастатичен колоректален рак, когато се добавят към режимите на химиотерапия.  Въпреки това, тяхната сравнителна ефективност, когато са добавени за първа линия с флуороурацил, фолинова киселина и иринотекан (FOLFI...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago