Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 01.07.2019

Венозен тромбемболизъм при онкоболни

Ракът и неговото лечение са добре познати рискови фактори за развитието на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ). Доказателствата сочат, че абсолютният риск зависи от вида на тумора, стадия на рака, както и от лечението с антинеопластични средства. Освен това фактори като: възраст, хирургично лечение, обезд…
I.Bivolarski
a year ago