Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 27.06.2019

FLAURA: AZD9291, спрямо гефитиниб или ерлотиниб при нелекувани пациенти с напреднал  недребноклетъчен рак на белия дроб

Рандомизирано, фаза III проучване (FLAURA) на AZD9291 (нов EGFR-TKI), спрямо гефитиниб или ерлотиниб при нелекувани пациенти с напреднал  недребноклетъчен рак на белия дроб и EGFR-TKI сенсибилизираща мутация. Увод: EGFR-TKI е препоръчително лечение за пациенти с напреднал НДКРБД (NSCLC), кои...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago