Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 24.06.2019

IDEA:Частично превъзходство при 6 месечната адювантна химиотерапия в сравнение с 3 месечната при преживяемостта без заболяване (DFS).

Увод Намаляването на продължителността на адювантното лечение може да намали токсичността без да има загуба на ефикасност при рак на дебелото черво в III-ти стадий. Това би могло да предложи ясни предимства на пациентите и на доставчиците на здравни услуги. Методи В клиничното проучване наречено:...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago