Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 23.06.2019

KEYNOTE-158 и KEYNOTE-028:FDA одобри пембролизумаб при пациенти с метастатичен дребноклетъчен карцином на белите дробове

На 17 юни 2019 г., FDA одобри пембролизумаб при пациенти с метастатичен дребноклетъчен карцином на белите дробове,  заболяването, при което е прогресирало след платина-базирано лечение и проведена поне една линия на химиотерапия. Ефикасността на препарата е била изслeдвана при  83-ма па...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago