Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 13.06.2019

Втора фаза клинично проуване: Комбинирана терапия със SurVaxM при новодиагностициран глиобластом

Извадка от клинично проучване фаза II: Ключови точки 1.SurVaxM генерира окуражаваща ефикасност и имуногенност при пациенти с новодиагностициран глиобластом, и с минимална степен на токсичност или нежелани реакции. 2.Повечето пациенти (96,8%) не са имали прогресия на заболяването в рамките на 6 ме...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 months ago