Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 12.06.2019

KEYNOTE-048:FDA одобри пембролузумаб  за лечение на първа линия при пациенти с метастатичен или неоперабилен рецидивирал плоскоклетъчен карцином на глава и шия

На 10 юни 2019 г. FDA одобри пембролузумаб  за лечение на първа линия при пациенти с метастатичен или неоперабилен рецидивирал плоскоклетъчен карцином на глава и шия. Пембролизумаб е бил одобрен  за употреба в комбинация с платинов препарат и флуороурацил за всички пациенти и като самос...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago