Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 09.06.2019

Какво представлява Лонкуекс (Lonquex)?

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА ▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаван...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago