Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 08.06.2019

Какво да правите ако Ви е поставен уретрален катетър поради рак на простата

Ако имате поставена онкологична диагноза карцином на простатата, то може да се наложи да Ви бъде поставен уретрален катетър в даден момент. Катетър може да бъде поставен по решение на лекуващия Ви лекар преди или след операция. Уретрален актетър може да бъде поставен и на пациенти, при които не е...
I.Bivolarski
11 months ago

Какво представлява Акситиниб?

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Inlyta 1 mg филмирани таблетки Inlyta 3 mg филмирани таблетки Inlyta 5 mg филмирани таблетки Inlyta 7 mg филмирани таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Inlyta 1 mg филмирани таблетки Всяка филмирана таблетка съдър...
I.Bivolarski
11 months ago

Плеоморфен аденом (Смесени тумори, tumors mixti)

Срещат се при възрастните хора, по-чести са при мъжете отколкото при жените. В около 80 % се срещат в паротидната (околоушната жлеза), значително по-рядко  в другите слюнчени жлези. Развитието им е бавно и безболезнено. Доскоро се е смятало, че в състава на тези тумори влизат няколко различн...
I.Bivolarski
11 months ago