Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 07.06.2019

Радиационен цистит

Острия радиационен (лъчев )цистит се появява по време на или малко след проведено лъчелечение. Той е частен случай на по-широкия термин Хеморагичен цистит, който може да се прояви и по време на химиотерапия или някаква инфекция. Ако сте пациент, чийто тумор е разположен в областта на малкия таз, ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago