Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 06.06.2019

MONALEESA-2: Рибоциклиб плюс летрозол подобрява преживяемостта без прогресия спрямо плацебо плюс летрозол

Проучване CLEE011A2301 (MONALEESA-2) Kisqali е оценен в рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване фаза III за лечение на постменопаузални жени с HR-позитивен, HER2-негативен, авансирал рак на гърдата, без предшестваща терапия на авансиралото заболяване, в комбинаци...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago