Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 05.06.2019

IMpower130: Добавяне на атезолизумаб към първа линия към химиотерапия при метастатичен несквамозоклетъчен НДКРБ

Извадка от клиничното проучване IMpower130 Ключови точки 1.Средната обща преживяемост е била 18,6 месеца в групата на атезолизумаб с химиотерапия в сравнение с 13,9 месеца в групата само на химиотерапията. 2.Средната преживяемост без прогресия е била 7.0 месеца срещу 5.5 месеца. 3.Била е наблюдав...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago