Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 04.06.2019

Какво представлява Баклофен?

БАКЛОФЕН таблетки 25 мг.  * 50 Листовка: информация за потребителя Баклофен-Полфарма 10 mg таблетки Баклофен-Полфарма 25 mg таблетки Baclofen-Polpharma 10 mg tablets Baclofen-Polpharma 25 mg tablets Баклофен (Baclofen) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това...
I.Bivolarski
a year ago

Девет симптома при мъжа, които насочват за онкологично заболяване

Ако имате съмнение, за каквото и да е било заболяване, то трябва да направите консултация за това с лекар! Ако имате някой от изброените по-долу симптоми и оплаквания, то това въобще не означава, че имате онкологично заболяване! Обърнете внимание и на вредните фактори, на които сте изложени или с...
I.Bivolarski
a year ago
Папиларна фиброеластома

Какво представлява Оланзапин?

ОЛАНЗАПИН табл. 5 мг. * 30 Листовка: информация за пациента Оланзапин Актавис 5 mg филмирани блетки Olanzapin Actavis 5 mg film-coated tablets Оланзапин Актавис 10 mg филмирани блетки Olanzapin Actavis 10 mg film-coated tablets оланзапин (olanzapine) Прочетете внимателно тази листовка преди да за...
I.Bivolarski
a year ago