пт. юни 21st, 2019

Cancer.bg

Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 02.06.2019

1 min read

KEYNOTE-048 е клинично проучване във фаза III, което е изследвало ефикасността на: 1.самостоятелен пембролизумаб, 2.пембролизумаб/ цисплатин, (карбоплатин) /флуороурацил (5-FU), или...

Cancer. bg Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.