Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ден: 02.06.2019

KEYNOTE-048: Пембролизумаб почти не подобрява Общата преживяемост в общата полупация в сравнение с цетуксимаб плюс химиотерапия при глава и шия

KEYNOTE-048 е клинично проучване във фаза III, което е изследвало ефикасността на: 1.самостоятелен пембролизумаб, 2.пембролизумаб/ цисплатин, (карбоплатин) /флуороурацил (5-FU), или 3.цетуксимаб /цисплатин или карбоплатин /5-FU като първа линия на лечение при рецидивирал или метастатичен плоскокл...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago