Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Месец: юни 2019

TURANDOT: Бевацизумаб/капецитабин не показва предимство пред бевацизумаб/паклитаксел

Както се съобщава в The Lancet Oncology от Christoph Zielinski от Медицинския университет във Виена и от Централноевропейската кооперативна онкологична група, крайните резултати от проучването TURANDOT, фаза III са показали, че общата преживяемост на бевацизумаб за първа линия с капецитабин не е ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

Лимфангиом

Лимфангиомът представлява доброкачествен тумор, който се развива от лифните съдове. Среща се във всяка възраст независимо от пола. Наблюдава се и при децата като вроден порок в развитието. Локализира се предимно в областта на шията, лигавицата на устаната кухина, езика и др. При някой случай лимф...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

IDEA:Частично превъзходство при 6 месечната адювантна химиотерапия в сравнение с 3 месечната при преживяемостта без заболяване (DFS).

Увод Намаляването на продължителността на адювантното лечение може да намали токсичността без да има загуба на ефикасност при рак на дебелото черво в III-ти стадий. Това би могло да предложи ясни предимства на пациентите и на доставчиците на здравни услуги. Методи В клиничното проучване наречено:...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

KEYNOTE-158 и KEYNOTE-028:FDA одобри пембролизумаб при пациенти с метастатичен дребноклетъчен карцином на белите дробове

На 17 юни 2019 г., FDA одобри пембролизумаб при пациенти с метастатичен дребноклетъчен карцином на белите дробове,  заболяването, при което е прогресирало след платина-базирано лечение и проведена поне една линия на химиотерапия. Ефикасността на препарата е била изслeдвана при  83-ма па...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

TONIC: PD-1 блокада при метастатичен – тройно негативен рак на гърдата

Извадка от клиничното проучване TONIC: Ключови точки 1.В общата група, обективната честота на отговора (ORR) на iRECIST е била 20%. 2.По-голямата част от отговорите са били наблюдавани в групите на цисплатин (ORR = 23%) и доксорубицин (ORR = 35%). 3.След индукцията на доксорубицин и цисплатин, из...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago