Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Месец: май 2019

Радиомика – бъдещето на медицината

Радиомиката е област на медицинското познание, която има за цел да извлече голямо количество характеристики от определени медицински изображения (КАТ, Ренген, ЯМР, ултразвук), използвайки алгоритми за определяне на данни. Тези данни, наречени радиомични признаци, имат потенциала да разкрият точни...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

Машинното обучение може да спомогне за предсказването на KRAS мутационния статус

Машинното обучение с определени налични ЯМР (MRI) образи може да спомогне за прогнозирането на мутационния статус на KRAS гена при пациенти с метастатичен карцином на дебелото черво (мКРК-метастазирал колоректелен карцином). Установено е било, че при модел на машинно обучение, разглеждащ радиомич...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

SOLAR-1: Алпелизиб в комбинация с фулвестрант при PIK3CA-мутирал, хормонално-позитивен напреднал рак на гърдата удължава PFS,но увеличава нежеланите събития

  На 24 май 2019 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри таблетките алпилизиб (Alpelisib, Piqray), за използване  в комбинация с фулвестрант за лечение на жени в постменопауза (и при мъже) с положителни хормонални  рецептори (HR), отрицателни по HER2 ст...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago
Папиларна фиброеластома

STELLAR trial:NovoTTF-100L подобрява общата преживяемост при пациенти с малигнен плеврален мезотелиом

На 23 май 2019 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри системата NovoTTF-100L в комбинация с пеметрексед плюс  платина за лечение на първа линия на нерезектабилен локално авансирал (напреднал) или метастатичен малигнен мезотелиом. NovoTTF-100L е неинвазивно, анти...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago
Папиларна фиброеластома

Нова надежда за пациентите с аденоидно-кистичен карцином

Във фаза II на клинично проучване проведено в САЩ е било установено, че приложението на левентиниб при пациенти с прогресирал, рецидивирал или метастатичен аденоиден кистичен карцином, в 15,6% от случайте са отговорили частино, а в 75% от тях са имали стабилно заболяване. Въпреки това, повече от ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

Папиларна фиброеластома

Папиларна фиброеластома Папиларната фиброеластома представлява много рядък първичен тумор на сърцето, който обикновено се открива върху някоя от клапите му.  Папиларните фиброеластоми, въпреки че се смятат за редки, съставляват около 10% от всички първични тумори на сърцето,  те са трет...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago