Онкология и Изкуствен интелект

Месец: май 2019

Радиомика – бъдещето на медицината

Радиомиката е област на медицинското познание, която има за цел да извлече голямо количество характеристики от определени медицински изображения (КАТ, Ренген, ЯМР, ултразвук), използвайки алгоритми за определяне на данни. Тези данни, наречени радиомични признаци, имат потенциала да разкрият точни...
I.Bivolarski
a year ago

Машинното обучение може да спомогне за предсказването на KRAS мутационния статус

Машинното обучение с определени налични ЯМР (MRI) образи може да спомогне за прогнозирането на мутационния статус на KRAS гена при пациенти с метастатичен карцином на дебелото черво (мКРК-метастазирал колоректелен карцином). Установено е било, че при модел на машинно обучение, разглеждащ радиомич...
I.Bivolarski
a year ago

Злокачествени новообразувания на пикочната система (МКБ С64-С68.9)

  Злокачествени новообразувания на пикочната система C64 Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче Neoplasma malignum renis, pelvem renalem excludens C65 Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче Neoplasma malignum pelvis renalis C66 Злокачествено...
I.Bivolarski
a year ago
Папиларна фиброеластома

Нова надежда за пациентите с аденоидно-кистичен карцином

Във фаза II на клинично проучване проведено в САЩ е било установено, че приложението на левентиниб при пациенти с прогресирал, рецидивирал или метастатичен аденоиден кистичен карцином, в 15,6% от случайте са отговорили частино, а в 75% от тях са имали стабилно заболяване. Въпреки това, повече от ...
I.Bivolarski
a year ago

Проблеми с половия живот след химиотерапия при мъжете

Ако провеждате химиолечение поради дадено онкологично заболяване, то трябва да сте подготвени, че можете да имате затруднения във Вашия полов живот. Сексуални проблеми могат да възникнат както след химиотерапия, така и след хормонотерапия. По-малко полови проблеми са докладвани при пациентите про...
I.Bivolarski
a year ago

Папиларна фиброеластома

Папиларна фиброеластома Папиларната фиброеластома представлява много рядък първичен тумор на сърцето, който обикновено се открива върху някоя от клапите му.  Папиларните фиброеластоми, въпреки че се смятат за редки, съставляват около 10% от всички първични тумори на сърцето,  те са трет...
I.Bivolarski
a year ago