Онкология и Изкуствен интелект

Шванома

I.Bivolarski
I.Bivolarski
02.07.2019

До обособяването на отделна Категория:Мозъчни тумори, Шваномът ще присъства в менюто за Карциноми!!!

Шваномът е доброкачествен тумор засягащ обвивката на нервите, състояща се от т.нар. Шванови клетки (Schwann cell), които обикновено произвеждат изолационнaта миелинова обвивка, покриваща периферните нерви.

Шваномите са хомогенни тумори, състоящи се само от Шванови клетки.

Туморните клетки винаги остават от външната страна на нерва, но самия тумор може да притиснете нерв ако е разположен срещу костна структура (като по този начин е възможно да причини определени щети на засегнатия от него орган).

Шваномите са сравнително бавно растящи тумори.
Причините за възникването им не са известни.

Като най-вероятна причина се сочи наследствеността, както и някой от неблагопроятните условия на околната среда.

Въздействия като йонизиращи лъчения, химически реагенти е напълно възможно да способстват появата на това крайно рядко заболяване.

Шваномите са предимно доброкачествени и по-малко от 1% от тях- злокачествени. Дегенериращата им форма е известна като неврофибросаркома.

Образувалите се тумори обикновено се разполагат в капсула и хирургичното им отстраняване често е успешно.

Шваномите на главата и шията, са доста често срещано явление на заболяването и могат да бъдат открити случайно при 3-4% от пациентите.

Често се установяват по време на аутопсия. Най-често срещания от тях е шваниомът на вестибуларния апарат, или вестибулокоглеарния нерв, който може да доведе до шум в ушите и загуба на слуха от засегнатата страна.

Извън черепните нерви, шваноми може да присъства на флексорните повърхности на крайниците.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Мозъчни тумори