Онкология и Изкуствен интелект

Чернодробните тумори могат да бъдат резистентни към имунотерапия при пациенти с неалкохолен стеатохепатит

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Нова статия разкрива, че имунотерапията не само, че е значително по-малко ефективна при пациенти с рак на черния дроб, които преди това са имали неалкохолен стеатохепатит, но дори може да стимулира растежа на тумора, според проучване, публикувано в Nature.

Неалкохолният стеатохепатит засяга около 40 милиона души по целия свят и е свързан със затлъстяването и диабета.

Констатации от мета-анализа

Изследователи, са изследвали ефекта на имунотерапията върху хепатоцелуларния карцином. Те са провели мета-анализ
на три рандомизирани проучвания във фаза III при хора, които са били тествани с имунотерапия. При над 1600 пациенти с хепатоцелуларен карцином е било установено, че при невирусни случаи,
като например при неалкохолен стеатохепатит, свързан с хепатоцелуларен карцином, терапията е била значително по-малко ефективна, отколкото при вирусно свързаните.

В допълнение, изследователите са установили, че при животински модели, анти-PD-1 терапиите всъщност са довели до растеж на тумора, вместо да имат за цел да помогнат на имунната система да убие раковите клетки и да свие тумора. В тези модели изследователите са идентифицирали CD8-положителни, PD-1 – положителни имунни клетки като
двигатели на тези явления. Установено е било, че тези клетки са били нефункционални и неспособни да се имунонаблюдават.

Освен, че позволяват на клиницистите да оптимизират протоколите за лечение, базирани на основното чернодробно заболяване, знанията, получени чрез това проучване, ще осигурят гръбнака за проектирането на по-нататъшни комбинирани лечения за преодоляване на настоящите ограничения и подобряване на преживяемостта на
пациентите с чернодробни заболявания. Тези резултати също така подчертават
необходимостта от усъвършенствани терапевтични стратегии, насочени към лечението както на тумора, така и на микросредата, свързана с различни основни чернодробни заболявания.

Неалкохолната мастна чернодробна болест, състояние, което е предшественик на неалкохолния стеатохепатит, се предполага, че засяга около 25% от населението по света
и до 20% от тези пациенти ще прогресират до неалкохолен стеатохепатит. Неалкохолният стеатохепатит е нововъзникващ рисков фактор при хепатоцелуларния карцином,
което доведе до изследване на ефектите от имунотерапията върху свързания с неалкохолен стеатохепатит хепатоцелуларен карцином. Докато имунотерапията има
клинична полза за хепатоцелуларния карцином, констатациите от това проучване са важни, тъй като една четвърт от всички пациенти с хепатоцелуларен карцином
също имат неалкохолен стеатохепатит.

Заключение

Колективно тези данни показват, че невирусният хепатоцелуларен карцином и особено свързаният с
неалкохолен стеатохепатит- хепатоцелуларен карцином може да бъде по-малко реагиращ на имунотерапията, вероятно поради свързаното с неалкохолния стеатохепатит
активиране на Т-клетки, причиняващо увреждане на тъканите, което води до нарушено имунно „наблюдение“. Данните предоставят обосновка за стратификация на
пациенти с хепатоцелуларен карцином според основната етиология в проучванията на имунотерапията като основно или адювантно лечение.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/april-2021/meta-analysis-finds-liver-tumors-may-be-resistant-to-immunotherapy-in-patients-with-underlying-nonalcoholic-steatohepatitis/?fbclid=IwAR1mveXdLgOejO4AQgacMc4aiDYz1O7kFPwhIFzcpKlCNSH3WY-hcVolyeQ

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars