Онкология и Изкуствен интелект

Цифровизация на онкологичните заболявания

I.Bivolarski
I.Bivolarski
04.03.2019

[rev_slider alias=“home_update_01″][/rev_slider]

Цифровизацията на онкозаболяванията представлява най-общо сближаването на цифровите технологии със здравните грижи, които се полагат за качеството на живота при пациентите с ракови заболявания.

Тя ще повиши ефективността на предоставянето на здравни услуги и ще направи лекарствените средства и методи по-персонализирани и прецизни.

Цифровизацията включва използването на информационни и комуникационни технологии, за да помогне за справянето със здравните проблеми и предизвикателствата, пред които са изправени пациентите в онкологията.

Тези технологии включват, както хардуерни, така и софтуерни решения и услуги, включително телемедицина, уеб-базирани анализи, електронна поща, мобилни телефони и приложения, текстови съобщения, преносими устройства и сензори за клинични или дистанционни наблюдения.

Като цяло цифровизацията на онкозаболяванията е свързано най-вече в развитието на взаимосвързани здравни системи с цел подобряване на използването на изчислителни технологии, интелигентните устройства, техники за изчислителен анализ и комуникационни медии, които подпомагат здравните специалисти и пациентите да управляват заболяването си и рискове свързани със здравето при провеждане на лечение, както и да насърчават цялостния начин на живот.

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака