Онкология и Изкуствен интелект

Химиотерапевтична схема: Циклофосфамид/ Метотрексат/ Флуороурацил (Cyclophosphamide /Metothrexate/Fluorouracil-CMF)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Химиотерапевтична схема: Cyclophosphamide /Metothrexate/Fluorouracil

Терапевтичната схема се състои от следните вещества: Cyclophosphamide /Metothrexate/Fluorouracil

Други имена на химиотерапевтиците: Ендоксан/Метотрексат/Флуороурацил

При коя локализация се ползва: Карцином на млечна жлеза

За коя линия се използва: Използва се при Адювантна химиотерапия (след операция).

За колко курса се използва: Според назначението могат да се проведат от 4 до 6 курса на ХТ

През колко дни може да се прилага: През 21 дни според назначението на лекуващия лекар.

Какви са страничните действия на схемата: Странични действия при 

Екстравазация на химиотерапевтика (да излезе от вената и да изтече в подкожието или в по-дълбока структура), косопад, левкопения.

Източници на информация: ESMO и НАЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА СИСТЕМНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 2019

Поносимост: Средна

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака