Онкология и Изкуствен интелект

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Епирубицин/Циклофосфамид (Fluorouracil/Epirubicin/Cyclophosphamide-CEF)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/ Епирубицин/Циклофосфамид (Epirubicin/Cyclophosphamide-FEC/ CEF)

Терапевтичната схема се състои от следните три вещества: Епирубицин (C27H29NO11) Флуороурацил (C4H3FN2O2) и Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P).

Други имена на химиотерапевтиците: Еписиндан и Ендоксан

При коя локализация се ползва: Карцином на гърдата при жени/мъже

За коя линия се използва: Използва се при Неоадювантна химиотерапия, Адювантна химиотерапия (след операция), I линия химиотерапия при HER2-негативни пациенти, неполучавали адювантни антрациклини (след метастазиране)

За колко курса се използва: Според назначението могат да се проведат от 4 до 6 курса на ХТ

През колко дни може да се прилага: През 21 дни до 28 според назначението на лекуващия лекар.

Какви са страничните действия на схемата: Странични действия при FЕС/ CEF

Екстравазация на химиотерапевтика (да излезе от вената и да изтече в подкожието или в по-дълбока структура), косопад, левкопения.

Източници на информация: ESMO и НАЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА СИСТЕМНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 2019

Поносимост: Средна

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение