Онкология и Изкуствен интелект

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Оксалиплатина/Калциев фолинат (ФОЛФОКС/ FOLFOX)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Химиотерапевтична схема: Флуороурацил/Оксалиплатина/Калциев фолинат

Терапевтичната схема се състои от следните три вещества: Флуороурацил (C4H3FN2O2) 

Оксалиплатина (C8H14N2O4Pt ), Калциев Фолинат (C20H23N7O7)

При коя локализация се ползва: Карцином на дебелото и право черво

Други имена на химиотерапевтиците: Елоксатин, Леуковорин

За коя линия се използва: Използва се при Адювантна химиотерапия (след операция), I линия химиотерапия при  метастатична болест, II-ра линия, ако първата е била FOLFIRI.

За колко курса се използва: Според назначението могат да се проведат до 12 курса на ХТ.

През колко дни може да се прилага: През 14 дни по назначението на лекуващия лекар.

Какви са страничните действия на схемата: Странични действия при FOLFOX

Екстравазация на химиотерапевтика (да излезе от вената и да изтече в подкожието или в по-дълбока структура), диария, левкопения, изтръпвания по крайниците

Източници на информация: ESMO и НАЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА СИСТЕМНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 2019

Поносимост: Средна

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение