Онкология и Изкуствен интелект

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид/Таксан (Epirubicin/Cyclophosphamide/Taxane-EC-T)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Химиотерапевтична схема: Епирубицин/Циклофосфамид(Epirubicin/Cyclophosphamide) ТаксанДоцетаксел или Паклитаксел

Терапевтичната схема се състои от следните вещества: Епирубицин (C27H29NO11)  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Docetaxel (C43H53NO14) или Paclitaxel (C47H51NO14)

Други имена на химиотерапевтиците: Таксол, Толнекса,  Еписиндан и Ендоксан

При коя локализация се ползва: Карцином на гърдата при жени/мъже

За коя линия се използва: Използва се при Неоадювантна химиотерапия, Адювантна химиотерапия (след операция) при висок риск и свръхекспресия на HER2, независимо от нодален статус.

За колко курса се използва: Според назначението могат да се проведат от 4 до 8 курса на ХТ

През колко дни може да се прилага: През 21 дни до 28 според назначението на лекуващия лекар.

Какви са страничните действия на схемата: Странични действия при EC-T

Екстравазация на химиотерапевтика (да излезе от вената и да изтече в подкожието или в по-дълбока структура), диария, левкопения, изтръпвания по крайниците

Източници на информация: ESMO и НАЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА СИСТЕМНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 2019

Поносимост: Средна

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение