Онкология и Изкуствен интелект

Химиотерапевтична схема: Доксорубицин/Циклофосфамид

I.Bivolarski
I.Bivolarski
Терапевтичната схема се състои от следните вещества:  Циклофосфамид (C7H15Cl2N2O2P), Доксорубицин

Други имена на химиотерапевтиците: Миосет и Ендоксан

При коя локализация се ползва: Карцином на гърдата при жени/мъже

За коя линия се използва: Използва се при I линия химиотерапия при HER2-негативни пациенти, неполучавали адювантни антрациклини

За колко курса се използва: Според назначението могат да се проведат от 4 до 6 курса на ХТ

През колко дни може да се прилага: През 21 дни според назначението на лекуващия лекар.

Какви са страничните действия на схемата: Странични действия при Доксорубицин/Ендоксан

Екстравазация на химиотерапевтика (да излезе от вената и да изтече в подкожието или в по-дълбока структура), диария, левкопения, изтръпвания по крайниците.

Препоръки: Ехокардиография

Източници на информация: ESMO и НАЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА СИСТЕМНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ 2019

Поносимост:Добра

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение