Онкология и Изкуствен интелект

Фибросарком (Fibrosarcoma)

I.Bivolarski
I.Bivolarski
10.03.2019

Фибросарком (Fibrosarcoma)

Фибросаркомът е един от най-често срещаните злокачествени тумори, произхождащи от съединителната тъкан.  Среща се при хора на възраст от 30-40 години.

Жените боледуват по-често от мъжете.

Предпочитана локализация за изява на фибросаркома са меките тъкани на крайниците (бедрото и рамото), но може да се появи и в други части на тялото, като например в дълбоките мускули на шията.

В редица от случаите фибросаркома се развива от ръбцова или от гранулационна тъкан.

Етиология

Няма конкретни доказателства, че възникването на фибросаркома е свързано с някакви химични или физични фактори.

Епидемиология

Само около 5% от всички първични костни саркоми са фибросаркоми.

Този вид сарком е с честота от 0.9 на 100,000 души на година. Това го прави сравнително рядък вид тумор.

Патология
Туморът може да представи различни степени на диференциация:

-диференциран,
-междинно злокачествен и
-високо злокачествен (анапластичен).

Фибросаркомите могат да бъдат разделени в следните категории:

-Първично медуларен фибросарком (Primary medullary fibrosarcoma);
-Първично повърхностен фибросарком (Primary surface fibrosarcoma);
-Вторичен фибросарком (Secondary fibrosarcoma);
-Мултицентричен фибросарком (Multi-centric fibrosarcoma);
-Вродена фибросарком (Congenital fibrosarcoma).

Последните два вида са изключително редки. Има само два случая в медицинската литература на пациенти с вродена фибросаркома на костите.

Клинична картина

Може да се наблюдават при възрастни и при деца (съответно две форми). Първоначално възникващ в дълбочина на мускулите, фибросаркомът не причинява функционални нарушения и за него не се мисли като първа възможна изява на дадено заболяване.

Туморът е обикновено се открива случайно, когато вече е достигнал значителни размери.

Само при повърхностно разположените фибросаркоми може да има наличие на изява поради притискане на нерв (която да причини болка) и може да се наблюдава по-рано в неговата изява.

На преглед може да се установи твърда подутина, понякога неравна и добре ограничена, безболезнена, покрита с непроменена кожа. Най-важната характеристика е липсата на кожни лезии и язви.

Образни изследвания

-Рентгеново изследване
-Ядрено-магнитен резонанс
-Компютърна томография
-Ангиография
-ПЕТ/КТ
-Костна сцинтиграфия

Диагноза
Диагнозата може да се постави с точност само при биопсия.

Лечение
1.Хирургично лечение;
2.Химиотерапевтично лечение;
3.Радиолечение.

Прогноза
Когато фибросаркомът е високодиференциран прогнозата е сравнително добра.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Саркоми