Онкология и Изкуствен интелект

Фемтомедицина- откриваха нови молекули, убиващи раковите клетки и предпазващи здравите

I.Bivolarski
I.Bivolarski
03.10.2019

Ново семейство на молекули, убиващи раковите клетки и защитаващи здравите, могат да бъдат използвани за лечение на множество различни видове рак, като рак на шийката на матката, ракът на гърдата, на яйчниците и белия дроб.

Публикуваните данни в EBioMedicine показват, че таргетното (или прицелното) насочване на молекулите убива раковите клетки и защитава здравите от токсичните химикали.

Клетките могат да се превърнат в ракови, когато тяхната ДНК е повредена. Много различни фартори могат да причинят увреждането на ДНК- молекулата като тютюнопушенето, различни видове химикали, радиация.

Цялостното разбиране на това, какво точно се случва в момента на увреждането на ДНК може да помогне за разработването на нови методи за лечение на рак.

С изучаването на този механизъм, изследователи от Университета на Ватерло ( University of Waterloo) в Канада са успели да идентифицират нови видове молекули, които избирателно могат да бъдат насочени срещу раковите клетки.

Учените изследвали процеса на увреждане на ДНК с помощта на един вид лазерна спектроскопия (femtosecond time-resolved laser spectroscopy).

Техниката е подобна на високоскоростна камера, която използва два светлинни импулса: един за започването на реакцията, а другият за контролирането и проследяването на начина, по който молекулите реагират.

Тази техника позволява на изследователи да видят как молекулите си взаимодействат в реално време, разкривайки им как клетките стават ракови.

Изследователите са използвали тази лазерна спектроскопия за изследване на биологичните молекули в продължение на десетилетия, в област на науката наречена: фемтохимия и фемтобилогия (femtochemistry and femtobiology).

Съвсем наскоро, обаче тази техника започва да се използва в областта на биологията и конктретно в клетъчната биология, където успява да промени нашето разбиране за редица заболявания като рака например, и най-вече за това как работи (действа) лечението му.

Това потенциално ново поле в познанието се нарича фемтомедицина (femtomedicine-FMD).

Днес се знае, че увреждането на ДНК е първоначалната и решаваща стъпка в развитието на рака.

С приложението на фемтомедицината можем да успеем да възстановим от самото начало, какво причинява увреждането на ДНК на първо място, а след това и конкретната мутация, водеща до възникването на рака.

Засега фемтомедицината се налага като ефективна, икономична и рационална при търсенето и откриването на нови лекарства, тъй като може да спести ресурси необходими, при синтезирането и наблюдаването на много съединения.

Възползвайки се от подхода на фемтомедицината, изследователите открили ново семейство от молекули, наречени неплатино-базирани халогенни молекули или фемтосъединения (FMD compounds).

Те са били подобни на цисплатината (лекарство използвано за лечение на рак на яйчниците, тестисите, белите дробове, мозъка както и други видове рак).

Въпреки това, докато цисплатината е силно токсична, то новите фемто-съединения не са вредни за нормалните клетки.

Учените изследват молекулите на човешки и миши клетки като установяват много стабилни резултати.

Те третират човешките клетки- нормални и ракови клетки с фемто-съединения и да ги изпитват, за да видят дали клетките са били убити.

Тестват и нивата на GSH в клетките, и разкриват, че количеството на защитни молекули се увеличава в нормалните клетки, докато има намаление в раковите клетки.

След това тестват фемто-съединенията и върху тумори при мишки, представляващи рак на шийката на матката, на яйчниците, рак на гърдата и рак на белия дроб.

Те измерват степента, в която фемто-съединенията са забавили растежа на тумора и установяват, че са ефективни при забавянето на растежа при всички тумори.

Толкова сме развълнувани от нашето откритие да видим, че фемто-съединенията са също толкова ефективни, колкото и цисплатин при мишки, но без да са токсични„, каза проф Lu.

Ние вярваме, че бихме могли да използваме тези съединения за лечението на много широк спектър ракови заболявания, без да се подлегат пациентите на страданията от токсичните странични ефекти, които някои съществуващи лекарства имат.

„Искаме това откритие да помогне на пациентите, и планираме да го осъществим и в клинични проучвания възможно най-скоро“, допълни проф Lu.

Източник на информацията:

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150513083213.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fhealth_medicine%2Fcancer+%28Cancer+News+–+ScienceDaily%29

Оригиналната научна статия:

http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(15)00105-X/abstract

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости