Онкология и Изкуствен интелект

Увеличават ли пероралните антибиотици риска от рак на дебелото черво?

I.Bivolarski
I.Bivolarski
25.09.2019

В обширен анализ направен от извличането на данни от британски медицински записи е било установено, че провеждането дори на един курс на перорални антибиотици може да  увеличи, макар и леко риска от развитие на рак на дебелото черво, но не и рак на ректума, десетилетие по-късно.

В откритието, докладвано от Zhang et al. се подчертават необходимостта от разумна употреба на тази широка категория лекарства, които често са неправилно изписвани.

Заключението е било, че пероралната употреба на антибиотици е била свързана с повишен риск от рак на дебелото черво, но и с намален риск от рак на ректума.

Хетерогенността на този ефект може да предполага различия в микробиотите на червата и механизмите на канцерогенезата при долния чревен тракт.

Ключови точки на статията

1.Установено е било, че пациентите, които са развили колоректален рак, са били по-склонни да имат един или повече от известните рискови фактори.

Въпреки  това, когато отчитат тези фактори в своята статистическа оценка, се открива, че тези, които са развили рак на дебелото черво, са били малко по-склонни да бъдат изложени на антибиотици.

2.Хората с рак на ректума не с показали тази връзка. Те са имали приблизително същото излагане на антибиотици в сравнение със здрави индивиди.

3.Имало е приблизително 8% повишен риск от рак на дебелото черво с 15 до 30 дни обща експозиция на антибиотици и приблизително 15% повишен риск от рак на дебелото  черво с 30 или повече дни обща експозиция на антибиотици.

4.Асоциацията обаче е обърната при рака на ректума: колкото по-обща е експозицията към антибиотици, по-специално обща експозиция от 60 дни или повече, толкова  по-малка е била вероятността да са имали рак.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/News/60376?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP+EN&fbclid=IwAR1ZwaluGvse0BJ2iM9O38fhJei26TaMCH3uigycUqxMuNSKv-V9A_QMyZc

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости