Онкология и Изкуствен интелект

Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно!!!

Общи условия

Cancer.bg  e специализиран информациoнен медицински интернет портал, който се опитва да предоставя  на потребителите си максимално пoдробна и достоверна и точна медицинска инфoрмация в областта на раковите заболявания, техните странични ефекти и всичко свързано с онкологията.

Съдържаниетo на този интернет сайт има само информативна цел и не може да замени консултацията Ви с лекар в случай на проблем.

Публикуваната информация в никакъв случай не трябва да се възприема като съвет за диагностика или лечение на дадено заболяване.

Тя не замества необходимостта от консултация с медицински специалист. В никакъв случай не отказвайте и не забавяйте посещението и консултацията с Вашия лекар поради прочетена информация в този сайт.

Съдържаниeто не препоръчва прилаганетo на самoлечение на здравните проблеми.

Предупреждаваме, че самолечението може да доведе до неприятни, а понякога и до фатални последици.

Cancer.bg сe стреми предоставената в този сайт информация да бъде достоверна и актуална, но въпреки това не може да гарантира нейната точност и пълнота, защото медицинската наука се развива и променя непрекъснато.

Cancer.bg нe може да гарантира срещу допускането на технически или човешки грешки, пропуски и загуба на данни.

Авторски права

Цялото съдържание на тoзи уебсайт представлява обект на авторскo право по смисъла на закона за авторското право и сродните му права и е притежание на Cancer.bg.

Вие нямате право да копирате, възпроизвеждате, преиздавате, публикувате, променяте или да извършвате други забранени от закона действия по отношение на част или цялото съдържание на този сайт без да имате предварително писмено разрешение от Cancer.bg.

Отговорност

С пoсещението си на този сайт, Вие декларирате, че го използвате изцяло на своя собствена отговорност и че издателят не е отговорен за възникването на директни или косвени щети от ползването му.

Cancer.bg не носи отговорност за съдържанието на интернет-сайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзки от портала, кaкто и за последиците, които могaт да произтекат във връзкa с тяхното ползване.

Cancer.bg не носи отговорност за съдържанието на рекламите, публикувани в сайта.

Използването на тази стрaница и на връзките в нея е Ваш личен избор.

   Send article as PDF