Онкология и Изкуствен интелект

Увеличава ли се риска от колоректален рак при консумацията на ултрапреработени храни и напитки?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Консумацията на ултрапреработени храни и напитки може да увеличи риска от развитие на колоректален рак. Това е заключението на голямо проучване, публикувано в Clinical Nutrition, основано на въпросници за хранителното поведение, попълнени от около 8000 души в Испания.

Изследването, което е първото по рода си в страната и анализира връзката между ултрапреработени храни и напитки и други два вида рак. Въпреки, че не се е наблюдавала връзка с рака на простатата, то в случая при рака на гърдата се е наблюдавал по-висок риск в подгрупата от бивши и настоящи пушачи, които съобщават за диета с високо съдържание на  ултрапреработени продукти.

Повишаване на потреблението на ултрапреработени продукти

Социалните, икономическите и индустриалните промени доведоха до нарастване на ултрапреработената консумация на храни и напитки, които в момента представляват между 25% и 50% от общия енергиен прием в Европа и в страните с висок и среден доход. Класификационната система Nova групира всички храни и напитки в  четири категории в зависимост от това, колко обработка претърпяват. Свръхпреработените храни – тези, които претърпяват най-голяма преработка са промишлени
формулировки с повече от пет съставки, които обикновено съдържат допълнителни вещества, като захар, мазнини, сол и добавки.

Примерите за продукти от тази категория включват сладки безалкохолни напитки, готови ястия и масово произвеждани промишлени хлебни изделия.

Няколко проучвания свързват консумацията на ултрапреработени храни и напитки с рискови фактори за здравето като сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2 и повишен риск от преждевременна смърт.

Текуща методология на изследването

Целта на настоящото проучване е била да се оцени дали консумацията на ултрапреработени храни и напитки е свързана с повишен риск от рак на дебелото черво, гърдата или простатата. За тази цел изследователите предприеха проучване за контрол на случаите при 7843 възрастни, живеещи в различни испански провинции: половината от участниците са имали диагноза колоректален рак (1852), рак на гърдата (1486) или рак на простатата (953), а другата половина са били хора със същите
характеристики, които обаче не са имали рак. Данните са получени от контролното проучване MCC-Испания. Данните за диетата са били събрани с помощта на валидиран въпросник, предназначен да оцени честотата на консумация на обичайни храни и напитки за период от 1 година. След това резултатите са били класифицирани
според нивото на обработка, използвайки класификацията Nova.

Резултати

Изследователите са стигнали до извода, че консумацията на ултрапреработени храни и напитки е свързана с повишен риск от рак на дебелото черво. Установено е било, че 10%-но увеличение на консумацията на ултрапреработени храни и напитки е свързано с 11% увеличение на риска от развитие на колоректален рак.

Според Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears и CIBEROBN, тази връзка може да бъде обяснена отчасти „с ниския прием на фибри, плодове и зеленчуци, за които е известно, че предлагат защита срещу колоректалния рак,
сред хората, които ядат много ултрапреработени храни, но също така и от добавките и други вещества с канцерогенен потенциал, които обикновено се използват в преработените хранителни продукти.

В случая с рака на гърдата, не е била установена силна връзка, но се е наблюдавала асоциация в групата от настоящи и бивши пушачи.

Тютюнопушенето е рисков фактор за рак на гърдата, а тютюнопушенето и някои диетични фактори, като консумацията на ултрапреработени храни и напитки, имат синергични ефекти върху развитието на рака.

Не е открита връзка между рака на простатата и диетата с високо съдържание на ултрапреработени продукти. Това откритие не е изненадващо и е в съответствие с резултатите от предишни проучвания на диетични фактори и риск при рака на простатата, при които не е открита връзка.

Случаи на колоректален рак и рак на гърдата: По-малко здравословни диети

Резултатите от проучването показват, че хората с рак на гърдата и дебелото черво, но не и тези с рак на простатата, съобщават за по-малко здравословни диети от хората без рак в контролната група.

Открити са разлики по отношение на приема на енергия, фибри, енергийна плътност и наситени мастни киселини. Консумацията на ултрапреработени храни и напитки е билапо-висока сред случаите на рак на дебелото черво и рака на гърдата, отколкото при контролите.

Групите храни, които са представлявали най-голям дял от ултрапреработената консумация на храни, са били: сладки напитки (35%), захарни продукти (19%), готови за консумация храни (16%) и преработени меса (12%). Преработените меса вече са класифицирани като канцерогенни от Международната агенция за изследване на рака (IARC). Според изследователите обачем ултрапреработените храни и напитки като цяло все още не са класифицирани като канцерогенни, тъй като целта на IARC не е да се оцени общият  риск от диетата на индивида, а по-скоро да се съсредоточи върху специфични компоненти, които могат да бъдат опасни, като преработени меса.

Заключение

Резултатите от това голямо популационно проучване за контрол на случаите, предполага връзка между консумацията на
ултрапреработени храни и напитки и колоректалния рак. Политиката в областта на храните и общественото здраве трябва да включва фокус върху преработката на храни при формулиране на хранителните насоки на населението.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/march-2021/does-consumption-of-ultra-processed-food-and-drink-increase-colorectal-cancer-risk/?fbclid=IwAR0J2-M3harmGbDAbKigKhzRvNQ3isk4n9l4ePYnQ7NUWjmrYp_cd_mYY3

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars