Онкология и Изкуствен интелект

Тубуларен карцином на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski
26.02.2019

Тубуларния карцином (ТК) на гърдата е рядко срещан хистологичен подтип инвазивен рак с отлична прогноза в сравнение със стандартния инвазивен дуктален карцином.

Самия тубуларен карцином на гърдата е рядко срещан хистологичен подтип, който представлява приблизително от 1% до 5% от инвазивните карциноми на гърдата. TК се дефинира като добре диференциран инвазивен карцином с регулярни клетки, разположени в добре дефинирани тубули (обикновено в един дебел слой ), и заобиколени от обилна фиброхиланова строма, като се класифицират на -чисти TК или смесени TК .

Терминът чист ТК се дава за тумори с тубуларен състав от над 90%, които са нискоядрени и без митози, докато смесеният ТК има тубулен състав над 75%.

ТK обикновенно са склонни да бъдат: ER+, HER2 / neu (-), ракови заболявания.

ТК обикновено се свързва с отлична прогноза, проявяваща се с ниска честота на метастази в лимфните възли (около 2% -11% при всички случаи), ниска честота на локалните рецидиви и висока обща преживяемост. Честотата на 5-годишната преживяемост без болест (DFS) е повече от 90%, а десетгодишната обща преживяемост (OП) е сравнима с тази на съответната възрастова популация.

Епидемиология

ТК  съставляват около 2% от всички поставени диагнози за рак на гърдата, като броят им се увеличава. Вероятна причина за това е в резултат на рутинните мамографски изследвания. Хората, които развиват тубулен карцином, обикновено са на възраст над 50 години.

Клинична картина

Няма специфични симптоми за наличието на тубулен карцином.

Дори в някой случаи може да отсъства и наличието на бучка в гърдата.

Обикновенно се появяват първо при рутинна мамография. Самите симптоми могат да наподобяват на което и да е доброкачествено или злокачествено новообразувание в областта на гърдата.

Диагноза

Тръбните карциноми често са много малки, но могат да се проявят на мамография като неправилно оформена маса с остър или звезден контур. На ултразвук (на гърдата), тубуления карцином може да се прояви и като маса с размит граници и/или вкалцирания.

Центърът на тубуларния карцином може да бъде по-плътен от външните му части. Биопсия ще бъде е задължителна за позтавянето на ясна диагноза.

Лечение
Въпреки, че може да се различава донякъде от другите видове рак на гърдата, поради по-малката вероятност  да се разпространи из тялото, то опциите могат да включват:

Хирургично лечение: Може да се направи мастектомия или лумпектомия. Тъй като туморите често са малки, лумпектомията може да е добър вариант. Обикновено се прави биопсия на сентинелен лимфен възел.

Лъчетерапия: След операция може да се прибегне до ЛЛ  за останалата тъкан на гърдата.

Хормонална терапия: Тъй като ТК често са позитивни за естрогенни рецептори, хормоналната терапия може да бъде много ефективна за намаляване на риска от рецидив. За жени в пременопауза често се използва тамоксифен. За жени в постменопауза или пременопаузални (да! по преценка на лекаря) жени, които са премахнали яйчниците си или прилагат терапията за подтискането на функцията им, обикновено се препоръчват ароматазни инхибитори. Лечението с тези лекарства обикновено се препоръчва, ако туморът е по-голям от 1 см и / или ако лимфните възли са положителни.

Химиотерапия: Тъй като е малко вероятно тези тумори да се разпространят в лимфните възли, а оттам и в други области на тялото, е по-малко вероятно провеждането на  адювантната химиотерапия. Химиотерапията, обаче, обикновено се препоръчва, ако има повече от един лимфен възел, който положителен.

Проследяване след лечение

Необходимо е внимателно проследяване след лечение, както при всеки вид рак на гърдата. Не е необичайно понякога пациентки, които са имали тубулен карцином, да развият рак в другата гърда, затова и проследяването с мамография и/ или ЯМР на гърдата е много важно!

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Карциноми