Онкология и Изкуствен интелект

Стадиране на раковите заболявания

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ако Ви е поствена онкологична диагноза, то трябва да знаете, че са Ви направили и прецизно стадиране на заболяването. То е било извършено от екип лекари запознати с Вашето заболяване в детайли.Стадирането Ви е от изключителна важност за провеждането на лечение и/или последващо наблюдение.

Какво представлява стадирането на онкологичните заболявания?

Стадирането най-общо помага да се опише, къде в организма се намира ракът и къде (ако) се е разпространил.  Също така се установява дали не е засегнал пряко и други части на тялото. Използват се редица диагностични тестове, чрез които да се определи стадия.

Имайте предвид, че стадирането не може да бъде завършено, докато всички тези тестове не приключат, и Вие не преминете през тях! Разговаряйте подробно с лекуващия Ви лекар за методите, които ще използва за стадирането Ви! Това е от изключителна важност, за цялостното Ви лечение и здраве, ако щете.

Познаването на стадирането помага за:

1.Планиране на лечението, включително вида на операцията и/или дали ще са необходими в последствие химио- или лъчетерапия;

2. Да се предвиди вероятността раковото заболяване да се върне след първоначалното лечение;

3.Да се предвиди шанса за възстановяване;

4.Да се определи, до колко добре работи проведенето лечение;

5. Да се сравни, до колко добре работят новите видове лечения сред големи групи  отхора със една и съща диагноза.

За  TNM класификацията

За всички видове ракови заболявания, се използва така наречената TNM-класификация. Тя отговаря за това да се опишат подробно стадиите на рака. Изгражда се въз основа на резултатите проведение от различен набор диагностични тестове, които могат най-общо да включват: КАТ, ЯМР, Рентген, Ултразвук и/или определен вид операция (или биопсия) чрез, която се получава проба от тумора.

1.Колко голям е първичният тумор? Къде се намира той? (или Тумор, Т)

2.Разпространен ли е туморът в лимфните възли? Ако е така, къде и колко? (или Нодул, N)

3.Разпространил ли се е ракът в други части на тялото? Ако е така, къде и колко? (или Метастази, М)

Стадирането може да бъде „клинично“ или „патологично“. Клиничното стадиране се основава на резултатите от тестове, проведени преди оперативното леченние, като например физикален преглед и образни изследвания. Патологичното стадиране се извършва най-общо по време на операцията. Клиничният стадии често се обозначава с малка буква „c” преди класификацията на TNM. Патологичният стадии се отбелязва с малка буква „р“. Като цяло, патологичнното стадиране осигурява най-много информация за определяне на прогнозата на пациента.

Стадирането може да се извърши и след като пациентът е получил и друг вид лечение преди операция, като лъче-, химио-, хормоно- или имунотерапия. Това е така наречения посттерапевтичен стадии. Този тип стадиране може да се направи за някои видове рак, тъй като дадено проведено лечение преди операцията помага да се свие туморът, така че той може да бъде отстранен. Посттерапевтичният стадии се отбелязва с малка буква “y” пред  TNM-класификацията.

Групиране на раковите заболявания по стадии

Съчетанието на Т, N, М от резултатите, както и други фактори, специфични за определения вид рак, правят така, че да се установи точния стаии на рака за всеки конкретен пациент. Повечето видове рак имат четири стадия: от стадии I  до IV. Някои видове онкологични заболявания могат да имат и стадии 0 (нула).

Стадии 0. Този стадии описва така наречение рак in situ, което означава “на място”. Стадии 0 означава, че ракът все още се намира на мястото, където се е развил като такъв и все още не се е разпространил дори в близките тъкани. При този стадий  обикновенно  е най-често пълното излекуване (отстраняване) на раковото заболяване.  Обикновено това може да стане чрез премахването му с операция. Така се решава генерално проблема на пациента.

Стадии I. При този стадии обикновено тумора, не е прораснал дълбоко в близките тъкани. Също такаима малка вероятност да се е разпространил и в лимфните възли, както и в другите части на тялото.

Стадии II и стадии III. Като цяло, тези два стадия показват по-големи ракови заболявания като размери или тумори, които са прораснали по-дълбоко в близките тъкани. Те могат да бъдат разпространени и в лимфните възли, но не и в други части на тялото.

Стадии IV. При този стадии ракът се е разпространил вече в други органи или части на тялото. Нарича авансирал (напреднал) или метастатичен рак.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака