Онкология и Изкуствен интелект

Солен вкус в устата след химиотерапия

I.Bivolarski
I.Bivolarski
22.09.2019

Ако сте пациент с поставена онкологична диагноза и вече сте започнали лечение (най-вече химиотерапия) то е добре да знаете, че можете да получите промяна във вкуса.

Тази промяна се дължи най-вече на въздействието на химиопрепаратите върху лигавицата на езика, бузите и носа. Като неспецифична химиотерапия тя оказва своето негатовни влияние върху клетките на тези органи, откъдето идва и промяната на вкуса.

Понякога пациенти описват странни усещания по време на хранене, които описват като изцяло солен вкус. Независимо дали става въпрос за течности (дори вода) или каквато и да е храна, описанието е за солен вкус.

Виж още: Промяна във вкуса при онкоболни пациенти

Той съпътства пациентите непосредствено след химитерапия и понякога не отшумява с течение на дни.

Описанието при някой пациенти е от леко солен вкус само при хранене с твърда храна, до изцяло солено усещане в устната кухина, независимо от това как или какво приемат като храна ли течности. Времето от появата до затихването на оплакванията също варира при различните пациенти.

Някой описват появата на соления вкус непосредствено след приключването на химиолечение, други споделят, че неговото начало започва 2-3 дни след края на химиотерапевтичния вкус.

Както при всички странични ефекти и този е строго индивидуален. Трябва да се спомене, че появата на солен вкус в устата след ХТ е много рядък случай. Най-вероятно
е и частен случай на по-разпространения вариант пациентите да усещат метален вкус след химиотерапия. По-рядко се касае за неразпознаване на конкретното вкусово
усещане.

Промяната на вкуса може да възникне спонтанно веднага след химиотеряпия и така по същия начин да изчезне. Понякога е съпътствана и от загуба на апетит или от отказ на пациентите да се хранят поради промяната във вкуса.

Механизма на появата на соление вкус ней-вероятно се дължи да действоето на химиотерапевтиците върху вкусовите рецептори. Както потискането, така и активирането
на конкретни рецептори е вероятно причината за появата на това оплакване. Може да има и случай когато се потискат всички вкусови рецептори а се активират и потенцират
точно тези отговарящи за соления вкус.

В определени редки случай соления вкус се задържа повече от една седмица. Изчезвак като оплакване сравнително бързо, до следващия курс на химиотерапия.

Химиотерапевтичните схеми при които се получава са основно тези свързани с вливането на флуороурацил (инфузионна или таблетна форма).

Източници на информация:
1.https://www.cancer.net/coping-with-cancer/physical-emotional-and-social-effects-cancer/managing-physical-side-effects/taste-changes
2.http://chemocare.com/chemotherapy/side-effects/taste-changes.aspx
3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5340755/

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Странични реакции