Онкология и Изкуствен интелект

Риск от остеонекроза на челюстта след лечение със золедронова киселина при метастатична костна болест

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В наблюдателно (обзервационно) кохортно проучване, съобщено в JAMA Oncology, се установява, че 3-годишната честота на остеонекроза на челюстта  е 2,8% при пациенти с рак, получаващи золедронова киселина за метастатично костно заболяване. По-краткият интервал на дозиране, по-малкия на брой зъби, използването на протези
и тютюнопушенето са свързани с повишен риск.

Подробности за проучването

Проучването е включвало данни за 3 491 пациенти с метастатично костно заболяване от проучването SWOG S0702 с ограничено или никакво предварително излагане на  костно-модифициращи агенти и план за клинични грижи, който са е включвал употреба на золедронова киселина в рамките на 30 дни след регистрацията. Сред тези пациенти, 1120 са  имали рак на гърдата, 580 са били миелом, 702 са имали рак на простатата, 666 са имали рак на белия дроб и 423 са имали друг вид новообразувания.

Медицински, зъболекарски данни от пациентите форми като изходна точка са се събирали в началото и на всеки 6 месеца от проучването. Пациентите са били проследявани в продължение на 3 години.

Остеонекрозата на челюстта се е определяла като „зона на открита кост в лицево-челюстната област, присъстваща за повече от 8 седмици при липса на едновременна лъчетерапия  на черепно-лицевия регион„. Като цяло бил е извършен изходен стоматологичен преглед при 2263 пациенти (64,8%).

Ключови открития

Кумулативната честота на остеонекроза на челюстта е била 0,8% (95% [CI] = 0,5% –1,1%) за 1 година, 2,0% (95% CI = 1,5% –2,5%) за 2 години и  2,8% (95% CI = 2,3% –3,5%) на 3-тата години. Кумулативната честота на 3-тата година е била най-висока при пациенти с миелом (4,3%) и най-ниска при тези с рак на гърдата (2,4%).

Пациентите с по-малко от 25 зъба (средният общ брой на зъбите) (n = 1,142) са имали по-голям риск в сравнение с тези с повече от 25 зъба (n = 1,127), с 3-годишна  честота от 4,4% срещу 2,4% (коефициент на риск [HR] = 0,51, P =, 006).

Рискът е бил по-висок сред пациентите с някакви протези (n = 508, кумулативна честота = 5,0%) спрямо тези без протези (n = 1,791, честота = 2,9%; HR = 1,83, P = .02) и  сред пациентите с подвижни протези ( n = 225, честота = 6,5%) спрямо тези без подвижни протези (n = 2,074, честота = 3,0%; HR = 2,02, P = .03).

Рискът е бил по-висок при пациенти с планирани интервали на дозиране на золедронова киселина по-малко от 5 седмици (n = 3039, честота = 3,2%) спрямо тези с планирани  интервали от 5 седмици или повече (n = 447, честота = 0,7%; HR = 4,65, P = .009).

Рискът е бил по-висок сред настоящите пушачи (n = 430, честота = 3,7%) спрямо тези, които не са пушачи (n = 1,548, честота = 2,4%; HR = 2,12, P = .02).

Заключение

Както показват откритията, кумулативната честота на остеонекроза на челюстта след 3-тата година е била 2,8% при пациенти, получаващи золедронова  киселина за метастатично костно заболяване. Типът рак, здравето на устната кухина и честотата на дозирането са били свързани с риска от остеонекроза на челюстта. Тези
данни предоставят информация за насочване на стратификацията на риска от развитие на остеонекроза на челюстта при пациенти с метастатично костно заболяване,  получаващи золедронова киселина.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/december-2020/risk-for-osteonecrosis-of-the-jaw-after-treatment-with-zoledronic-acid-for-metastatic-bone-disease/?fbclid=IwAR3duFtwiCDRzx35trFrZgT_7hGgUNyrhxRZKO04gCQGySSLX-TnOcFNK1Q

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars