Онкология и Изкуствен интелект

Рамуцирумаб плюс Пембролизумаб в предходно лекуван напреднал стомашен, гастроезофагеален, недребноклетъчен и уротелиен карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski
25.07.2019

Ключови точки
1.Комбинацията от ramucirumab и pembrolizumab е имала управляем профил на токсичност.
2.При всички кохорти се е наблюдавала доказателствена  антитуморна активност.

След фаза IA е проведено и фаза IB на клинично проучване при пациентите с аденокарцином на стомаха , гастроезофагеалната връзка (n = 41), недребноклетъчен рак на белия дроб- NSCLC (n = 27) и уротелиален  карцином (n = 24) проведено в 16 центъра в САЩ, Франция, Германия, Испания и Обединеното кралство са били лекувани между юли 2015 г. и юни 2016 г. с 200 mg пембролизумаб на  1-и ден и рамуцирумаб 10 mg/ kg на ден 1 на всеки 3 седмици; при 24 пациенти в гастроезофагеалната кохорта рамуцирумаб е бил даван на 8 mg/kg на 1-ви и  8-ми ден на всеки 3 седмици. Лечението е продължавало, докато се е постигнала прогресия на заболяването или други критерии за прекратяване.

Медианата на проследяването е била 32,8 месеца.

Отговори

Обективен отговор е бил наблюдаван при трима пациенти (7%) в кохортата на гастроезофагеалния аденокарцином, осем пациенти (30%) в кохортата на NSCLC и при трима
(13%) в кохортата на уротелиалния карцином. Стабилно заболяване се е наблюдавало съответно при 44%, 56% и 38% от пациентите.

Нежелани събития

Като цяло, свързаните с лечението нежелани събития от всяка степен са настъпили при 75 пациенти (82%), като най-често срещана е била умората (36%). Нежеланите
събития, свързани с лечението от степен 3-та или 4-та, са възникнали при 24% от пациентите, като най-често това са били хипертония (7%) и колит (5%). Сериозни нежелани
събития са настъпили при 58% и са се считали за свързани с лечението при 24%, като най-честите свързани с лечение събития са били болки в корема при пациенти с
гастроезофагеален аденокарцином (7%); астения (7%) и миокарден инфаркт (7%) при пациенти с NSCLC; и колит (8%) при пациенти с уротелиален карцином.
Свързаните с лечението нежелани събития са довели до прекъсване на лечението при 7% от пациентите. Една смърт (поради белодробен сепсис при пациент с
гастроезофагеален аденокарцином) се е считала за свързана с лечението.

Заключение

Рамуцирумабът в комбинация с пембролизумаб са показали управляем профил на безопасност с благоприятна антитуморна активност при  пациенти с предварително лекувани аденокарциноми при напреднал стомашен или гастроезофагеална връзка, недребноклетъчен карцином NSCLC и уротелиален карцином. Резултатите са допринесли  за доказателства, които подкрепят двойното инхибиране на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF)/ VEGFR2 и PD-L1. Тази комбинация може да бъде допълнително  проучена със или без химиотерапия, особено за пациенти с тумори, при които чек-пойнт инхибитори с едно лекарство не са показали допълнителна полза от химиотерапията.

Източник на информация
1.https://www.ascopost.com/News/60261?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
Trial Wars