Онкология и Изкуствен интелект

Разлики между раковата и нормалната клетка

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Разлики между раковата и нормалната клетка

Когато за първи път се сблъскате с въпроса около това колко различни са раковите клетки и
с какво толкова се различават от другите нормални клетки в човешкото тяло, то трябва да имате
предвид, че дори и ракова, тази клетка си е напълно работеща…клетка.

От гледна точна на еволюцията раковата клетка си е напълно „нормална“ структурна единица,
която изпълнява почти всички критерии за една клетка.

Как ще я наречете няма значение.

Разликите, които могат да се изтъкнат в самите клетки, било то нормални и ракови засягат тяхното морфологично устройство и техния метаболизъм.

Но нали организма има способността да разпознава и унищова раковите клетки. Да, както има и тази способност към всички остнали клетки, които са остарели, и не са ракови…а понякога е трудно да наречеш една ракова клетка остаряла…

Погледнато от друг ъгъл между тези клетки наистина може да има разлики, в някакво отношение. Наистина може да има разлики в метаболизма и в гените, които го контролират. Гените могат да се обозначат като мутирали, метаболизма като патологичен. Това разделение обаче го правим само ние. За раковата клетка не съществува такова нещо като патологичен метаболизъм.

Но към днешна дата нямаме доказателства, че една клетка е конкретно ракова
от еволюционна гледна точка. Тя си е клетка. Разликите между нормалните и раковите клетки са по-скоро количествени, донякъде качествени и могат да засягат всеки един аспект от морфологията или метаболизма им.

Нима разлики не могат да съществуват между нормалните клетки в човешкия организъм?

Разлики могат да съществуват в много по-голяма степен между самите ракови клетки, които в определен момент могат да бъдат толкова големи, че дори да не е останала и следа от това, че някога са тръгнали от общ предшественик.

Почти всеки един аспект на различност, която се наблюдава в раковите клетки, и които можем
да вземем за пример въобще като различност, се срещат в много други клетки в организма при дадени състояния.

Нима в клетките при едно възпаление не може да съществуват определени характеристики, които да ги доближават до раковите и отдалечават от нормалните?

Това е трудността при определянето и на лечение.

За организма тези клетки са си негови и си ги лекува, както всички останали негови клетки. Храни ги,
пази ги и ще опитва да им е в полза.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака