Онкология и Изкуствен интелект

Разграничаване на пневмония при COVID-19 и пневмонит при пациенти на имунотерапия

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Пневмонитът е рядко, но сериозно нежелано събитие, причинено от лечение с имунотерапия поради раково заболяване. Диагнозата между пневмония, предизвикана от COVID-19 и пневмонит, предизвикан  от имунотерапията, може да бъде предизвикателство в ерата на COVID-19. Някои клинични симптоми и рентгенологични находки на пневмонита могат да се отдадат, както на  коронавирусна инфекция, така и на имунно свързано нежелано събитие.

Идентифицирането на точната причина за пневмонит при пациенти на лечение с имунотерапия  е от решаващо значение за незабавното започване на най-подходящото лечение. За правилното управление на чек-пойнт инхибиторите и риска от пневмония  трябва да вземе предвид редица параметри.

По време на имунотерапията, например трябва да се обърне точно внимание на симптоми като кашлица, треска и диспнея.

Пневмонитът е рядък, но сериозен страничен ефект на чек-пойнт инхибиторите (ICI), включващ 2,7% от пациентите, лекувани с монопротерапия с  PD-1 инхибитор и 6,6% от пациентите, получаващи комбинацията от анти-PD-1 и анти-цитотоксичен Т-лимфоцитен антиген 4 (CTLA-4).

Ранната диагноза и правилното лечение са необходими, за да се постигне пълно възстановяване и да се избегне неблагоприятен изход.

мъртните случаи, свързани с  пневмонит, са съобщени при около 0,2% -2,3% от пациентите, включени в клинични изпитвания, с по-висока честота при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб

Лечението на пневмонита, свързан с чек-пойнт инхибиторите, изисква имуносупресивна терапия, която трябва да започне възможно най-скоро.

Диагнозата на пневмонита като такъв, свързан с чек-пойнт инхибиторите, може да бъде поставена след изключване на други причини за подобно засягане на белите дробове,  като карциноматозен лимфангит или инфекции, например.

Този проблем е особено важен по време на настоящото огнище на COVID-19. Всъщност инфекцията с COVID-19 често бива свързана с двустранна пневмония, която се наблюдава  при 79,4% от пациентите.

Пневмонията при COVID-19 е свързана с висока температура при 91,7% от пациентите, кашлица при 75%, умора при 75%, диспнея при 36,7% от пациентите и стомашно-чревни  симптоми при 39,6% . Очни признаци, като конюнктивит, са съобщавани при 31,6 % от пациентите.

Въпреки, че някои симптоми са по-характерни за инфекцията с COVID-19, пациентите, лекувани с Пневмонията COVID-19 е свързана с висока температура при 91,7% от  пациентите, кашлица при 75%, умора при 75%, диспнея при 36,7% от пациентите и стомашно-чревни симптоми при 39,6% .8 Очните признаци, като конюнктивит, са  съобщавани при 31,6 % от пациентите.

Въпреки, че някои симптоми са по-характерни за инфекцията с COVID-19, пациентите, лекувани с чек-поинт инхибитори и без определена експозиция на COVID-19 позитивни субекти, могат да проявят симптоми, които да бъдат приписани, както като коронавирусна инфекция, така и като имунно-свързана токсичност.

Особено когато проявяващите се  симптоми са само диспнея и кашлица, диференциалната диагноза между ICI-неблагоприятно събитие и инфекция с COVID-19 става много по-трудна.

Основни клинични характеристики, свързани с чек-пойнт инхибиторите при пневмонит или пневмония при COVID-19

Чек-пойнт инхибитори      COVID-19

Треска ✓                                    ✓
Диспнея ✓                                  ✓
Кашлица ✓                                ✓
Конюнктивит –                        ✓

Стомашно-чревни прояви

Диария ✓ *                                 ✓
Оригване –                                  ✓
Гадене –                                        ✓
Повръщане –                               ✓

Източник на информация:

1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7387312/

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
COVID-19/Онко