Онкология и Изкуствен интелект

Радиационен пневмонит при онкоболни

I.Bivolarski
I.Bivolarski
22.09.2019

Ако сте онкоболен пациент и Ви предстой да проведете лъчетерапия в областта на гръдния кош, то трябва да бъдете предупреден, че може да възникнат някой усложнения.

Радиационният пневмонит представлява възпаление на белия дроб, причинено от лъчетерапия, която е била насочена към гръдния кош. Най-често се развива 1 до 3 месеца  след приключване на лечението, но може да се случи и до 6 месеца след него. Хроничният пневмонит може да доведе до трайни белези на белите дробове (наречена  белодробна фиброза).

Има ли рискови фактори?

Някои хора са по-склонни от други да развият радиационен пневмонит след лъчелечение. Най- големият фактор е големината на зоната, която получава  радиационна обработка. Колкото по-голяма е площта, толкова по-голям е рискът от развитие на радиационен пневмонит. Въпреки това, някои по-нови компютризирани радиационни техники намаляват този риск, като доставят по-точно радиация в определеното за целта поле.

Други фактори, които могат да увеличат риска, включват:

1.Получаване на по-високи дози радиация с лоша белодробна функция преди лечението;
2.Женски пол;
3.Възрастни пациенти;
4.Тютюнопушене.

В допълнение, приемането на някой лекарства за химиотерапия, докато провеждате лъчетерапия, също могат да увеличат риска. Химиотерапевтичните лекарства, които  могат да повишат риска са:

1.Актиномицин D;
2.Циклофосфамид;
3.Винкристин;
4.Блеомицин;
5.Метотрексат;
6.Митомицин;
7.Доксорубицин;
8.Kармустин.

Патология
Белия дроб е най-чувствителният орган при облъчване на гърдите и са основният фактор, ограничаващ дозата. Радиационният пневмонит отразява острия
отговор на белия дроб към радиация и включва;

1.Загуба на пневмоцити тип I;
2.Повишена пропускливост на капилярите, което води до интерстициален и алвеоларен оток;
3.Попадане на възпалителни клетки в алвеоларните пространства.

Симптоми

Симптомите на радиационния пневмонит могат да включват:

1.Треска;
2.Кашлица;
3.Задръжка на течност в белите дробове;
4.Недостиг на въздух;
5.Болка в гърдите.
Ако симптомите се влошат или не отшумят, уведомете веднага лекуващия Ви лекар!

Източник на информация:
1.http://www.cancer.ca/en/cancer-information/diagnosis-and-treatment/managing-side-effects/radiation-pneumonitis/?region=qc
2.https://radiopaedia.org/articles/radiation-pneumonitis
3.https://www.healthline.com/health/radiation-pneumonitis#risk-factors

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Странични реакции