Онкология и Изкуствен интелект

Първичен ретикулосарком на костта

I.Bivolarski
I.Bivolarski
11.03.2019

Първичен ретикулосарком на костта

През 1939 г. първичния ретикулосарком на костта се отделя от саркомът на Юинг като отделна диагноза.

Този бластом се отличава не само с морфологични, но и с клиникобиологични особености (по-бавна еволюция и сравнително по-благоприятна диагноза).

Ретикулосаркомът на костта произхожда от първичната мезенхимална клетка на костния мозък.

Той представлява 2,5%от първичните злокачествени тумори на скелета, което показва, че е един от редките злокачествени тумори.

Предпочитаната му локализация са дългите тръбести кости, особено мета-диафизата и плоските кости, преди всичко тазовите.

Морфологична картина

Ретикулосаркомът се представя като сиворозова маса с мека консистенция с примес от кръвоизливи, разрушаващи постепенно костната субстанция.

Хистологично първичния ретикулосарком се отличава с големи и с недобре оцветена протоплазма клетки, чиито ядра са светли, а ядърцата личат много добре.

Клинична картина

Характеризира се с болка, подутина и нарушена функция в съседната става.

Особено значение за диагнозата (за разлика от саркомът на Юинг и метастазите от невробластом) е доброто общо състояние на болния, което се запазва продължително време- месеци и години и при значително напредване на процеса.

Често поради незначителни оплаквания заболяването се открива много късно. Патологичните фрактури не са рядкост. Само в крайния стадий на заболяването общото състояние се влошава.

Диагноза
Тя се поставя чрез биопсия и рентгеново изследване.

Диференциална диагноза

На първо място трябва да се има пред вид саркомът на Юинг.

От морфологична гледна точка понякога е трудно да се реши как да се класифицира даден бластом, ако се пренебрегнат някой клинични и рентгенологични особености. Лимфосаркомът, който води началото си от лимфните възли, нерядко метастазира в костите.

В такъв случай трябва да се прецени дали се касае за първичен ретикулосарком на костта с метастази с лимфните възли или обратно. На второ място в диференциалната диагноза се поставя метастаза от недиференциран карцином.

Лечение
1.Лъчелечение

Прогноза

Тя е много по-благоприятна отколкото при другите тумори на костта и меките тъкани.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Саркоми