Онкология и Изкуствен интелект

Проучване установява забавяне на лечението при онкоболни с Ковид-19

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В проучване, публикувано в JCO Oncology Practice, се установява, че почти две трети от пациентите, подложени на активно лечение за раково заболяване, които са били
диагностицирани с COVID-19 за период от 4 месеца през 2020 г., са имали значителни закъснения в планираното им лечение.

Подробности за проучването

Ретроспективното проучване е включвало данни за 131 възрастни и педиатрични пациенти, диагностицирани с COVID-19 между 1 март и 30 юни 2020 г., с текуща или историческа
диагноза на злокачествено заболяване, идентифицирана от електронните медицински досиета в Калифорнийския университет, Сан Франциско и Станфордския Университет.

Причините за промени в лечението са били определени като клинични или неклинични. Клиничните причини са се дължали на диагностика на COVID или свързани с него усложнения.
Неклиничните причини са били свързани с изискването за повторен отрицателен тест за COVID-19, разрешаване на симптомите или консултация от специалист по инфекциозни болести
преди започване или възобновяване на лечението им за рак или преминаване на процедури, свързани с него.

Ключови открития

Сред 131 пациенти, диагностицирани с COVID-19, солидните злокачествени заболявания са включвали рак на гърдата (18%), стомашно-чревния тракт (16%) и пикочно-половата
система (15%). 22% са имали хематологични злокачествени заболявания.

Общо 50 пациенти (38%) са били хоспитализирани поради COVID-19. Сред хоспитализираните пациенти 19 (15%) са се нуждаели от интензивно лечение, а 9 (7%) са починали от усложнения
на COVID-19. От деветте починали пациенти, четирима (44%) са били подложени на активно лечение на рак по време на диагностицирането на COVID-19.

Като цяло 69 пациенти (53%) са имали активно раково заболяване. От тях 55 (78%) са били подложени на активно лечение на рак през 2-те месеца, предшестващи диагностицирането на
COVID-19. Сред тези 55 пациенти, 35 (64%) са имали промяна в плана за лечение. Всички промени в лечението са забавили самото лечение, като един пациент  също е преминал от интравенозна към орална химиотерапия по време на забавяне на химиотерапията. Допълнителни трима пациенти, които не са били подложени на активно
лечение на рака (които са били новодиагностицирани или са развили рецидив на заболяването), са имали забавяне в лечението.

Сред 38-те пациенти със закъснение в лечението, типовете на лечение и средната продължителност на закъснението са били:

1.Интравенозна или интрамускулна системна терапия при 19 (50%) и 21 дни (диапазон = 21–42 дни)
2.Перорална терапия при 11 (29%) на 16 дни (диапазон = 10-28 дни)
3.Лъчетерапия или операция при 4 (11%) и 21 дни (диапазон = 19–26 дни)
4.Диагностична процедура при 4 (11%) и 16 дни (диапазон = 14–27 дни).

Причините за забавянето са били клинични за 10 пациенти (26%), със средна продължителност на забавяне от 22 дни (диапазон = 9-46 дни) и неклинични за 28 (74%), със средна
продължителност на забавяне от 21 дни (диапазон = 17-28 ) дни).

Сред пациентите със закъснение на датата заради диагностициране с COVID-19 е била: март или април за 25-има (68%), със средна продължителност на закъснението от 21 дни
(диапазон = 17–30 дни) и май или юни за 13 (34%), със средна стойност продължителност на забавяне от 21 дни (диапазон = 14–29 дни).

Решението за промяна на лечението е било свързано с времето на диагностициране на COVID-19, със значително повече закъснения сред пациентите, лекувани с палиативни
намерения по-рано спрямо по-късно в хода на пандемията (март /април спрямо май / юни; коефициент на вероятност = 4.2, 95% [CI] = 1,03–7,3,  P = .0497). Такава разлика не се е наблюдавала при пациенти, лекувани с лечебно намерение (OR = 0,89, 95% CI = 0,13–5,58, P = 0,91).

Заключение

Открити са значителни промени в лечението на пациенти с раково заболяване и с COVID-19, лекувани с лечебно и палиативно намерение.
Необходими са бъдещи проучвания, за да се определи въздействието на промените в лечението върху резултатите при пациенти с рак и COVID-19.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/january-2021/effect-of-covid-19-infection-on-cancer-management/?fbclid=IwAR1gbwVuQ6GmVqp_at2Atpg97I9c-kH7iFPlYMxf2bl-3A9ZFB76mX-8qVU

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
COVID-19/Онко