Онкология и Изкуствен интелект

Проучване показва, че употребата на аспирин може да намали смъртността от колоректален рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Неотдавнашно проучване е установило, че дългосрочната употреба на аспирин преди диагностицирането на колоректалния карцином може да бъде свързана с по-ниска смъртност (специфична за колоректалния рак).

Статията е публикувана в Journal of the National Cancer Institute, и предполага, че при употребата на аспирин преди поставянето на диагноза колоректален рак може да помогне за намаляването на смъртността в общата популация чрез ограничаване на метастатичното разпространение на колоректалните
тумори.

Методи

Проучването е използвало данни за мъже и жени, включени в проучването за превенция на рака на
Американското дружество за борба с рака-II (CPS-II), които в началото са били без раково заболяване (1992/1993 г) и са били диагностицирани с колоректален рак по време на проследяването до 2015 г. Резултатите от смъртността са били пълни до края на 2016 г. Информация за употребата на нестероидни противовъзпалителни лекарства като аспирин и нонаспирин се докладва  самостоятелно във въпросници в началото, от 1997 г. и на всеки 2 години след това.

Резултати

Дългосрочната редовна употреба на аспирин – дефинирана като 15 или повече пъти на месец – преди диагностицирането на колоректалния рак да е свързано с по-ниска смъртност,  специфична за колоректалния рак. Редовното използване на аспирин като постдиагностика не е статистически значимо свързано с риска от специфична смъртност, специфична за колоректалния рак. Обаче хората, които са започнали да използват аспирин след поставянето на диагнозата, са били с по-нисък риск от специфична смъртност от колоректален  рак, отколкото тези, които изобщо не са използвали аспирин.

В допълнение, дългосрочната употреба на аспирин преди диагнозата е била свързана с по-нисък риск от отдалечени метастази.

Тези открития са важни, тъй като пациентите с рак на дебелото черво и ректума търсят насоки относно факторите на начина на живот, за да подобрят прогнозата си.

Въпреки, че са необходими повече доказателства, за предпочитане от рандомизирани, контролирани проучвания, резултатите от това проучване са важен ресурс за информиране на клиницистите и  пациентите преживели колоректален рак за потенциалните ползи и вреди от употребата на нестероидни противовъзпалителни лекарства на аспирин и нонаспирин.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/february-2021/study-shows-aspirin-use-before-diagnosis-may-lower-colorectal-cancer-mortality/?fbclid=IwAR1fgHFNwt9qd-onvsNwXkdgWLxQ1zYreEfYLUbvIsST_c-QvT1Dk8LS6L

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars