Онкология и Изкуствен интелект

Протеинът ETV1 вероятно може да действа като биомаркер при гастро-интестиналните стромални тумори

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ракът представлява изключително разнообразно заболяване. Той има много разнообразни видове и дори подвидове, с широк спектър от характеристики. Някои видове ракови заболявания имат сложни генетични мутации, докато други са само с една единична определяща мутация.

Гастро-интестиналните стромални тумори (GIST) са пример за рак с една мутация. При тях това е мутация, която кара сигналния път
c-kit да бъде в постоянно в „включено“ състояние. Критичният протеин по този път представлява рецепторната тирозин киназа KIT, която обикновено се активира от фактора на стволови  клетки и играе роля в оцеляването и разпространението на клетките. Тези кинази са критични „играчи“ и при рака, тъй като тяхното отклоняване е често срещано  при много видове.

Установено е било също, че друг протеин, транскрипционният фактор ETV1, играе роля в туморогенезата заедно с KIT при ГИСТ-а.

Противоречиви  доказателства предполагат, че ETV1 може да е обещаващ биомаркер за прогнозата при този вид тумори. Сега се проучва
връзката между KIT и ETV1, за да се определи дали експресията на ETV1 има някаква прогностична стойност.

За да направи това, са събрани данни от 64 пациенти с ГИСТ. Всички с изключение на четирима от тях са имали мутации, засягащи пътя
c-kit. Единадесет пациенти са имали рецидив, който е бил класифициран като агресивно „подтипиране“.

Установено е било, че ETV1 се експресира при по-високи нива при гастро-интестиналните стромални тумори, отколкото при други видове рак. Екипът от учени е класифицирал 64-те пациенти от нисък
до висок риск и след това е изследвал нивата на ETV1 при всеки. Той е бил по-вероятно е да се открие във висока експресия при пациенти с нисък риск, като агресивните тумори са показвали
много по-ниски нива на ETV1. Допълнителен анализ е показал, че високите нива на ETV1 са съответствали на по-добрата преживяемост без рецидив в сравнение с ниските нива на ETV1, като
е нямало разлика в общия процент на преживяемост.

Въпреки че размерът на набора от данни е малък, това проучване подкрепя идеята, че ETV1 се експресира в стомашно-чревни стромални тумори в относително високи нива.

Това също така показва, че той може да действа като прогностичен индикатор за пациентите, като високите нива на ETV1 сигнализират за по-добра преживяемост без рецидиви.

За потвърждаване на това наблюдение ще е необходимо друго проучване с по-голям размер на извадката. И все пак, тези доказателства помагат да се разберат допълнително  стомашно-чревните стромални тумори и как можем най-добре да се борим с тях.

Заключение

Ниската експресия на ETV1 е свързана с по-лоша преживяемост без рецивид и е разкрит като независим фактор на рецидив в допълнение към конвенционалните фактори.

Експресията на ETV1 може да бъде предиктор за агресивни злокачествени гастро-интестиналните стромални тумори. Система за оценка, базирана на експресия на ETV1, може да помогне при избора на пациенти,
които се нуждаят от адювантна химиотерапия.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cancer/18728/protein-etv1-act-biomarker-gastrointestinal-cancer?fbclid=IwAR3EPG71xpE6OmJUv1pl_2EEkoU88vudWabRwQNvtj3L5DOcPQB1_GiAryE

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости