Онкология и Изкуствен интелект

Причини за възникване на болка при онкоболни

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Причини за възникване на болка при пациенти с рак

А. Пряко засягане на тъкани от тумора (70%).
1. Инвазия на онкологичното заболяване в костите;
2. Инвазия или компресия на невронни структури;
3. Запушване на кухи органи;
4. Съдово запупване или инвазия;
5. Язва/и по лигавици

Б. Синдроми, индуцирани от ракoвото заболяване (под 10%).

1. Паранеопластични синдроми;
2. Болка, свързана с обездвиженост (т.е. рани от залежаване, запек, ректален спазъм или спазъм на пикочния мехур);
3. Други (т.е. постхерпетична невралгия).

В. Диагностични или терапевтични процедури (20%)

1. Болка, свързана с дадена процедура (например- аспирация на костен мозък или биопсия, коремна, плеврална или лумбална пункция)
2. Остра следоперативна болка или постхирургични синдроми (т.е. постмастектомия, постторакотомия)
3. След лъчетерапия (например- увреждане на плексус или на гръбначния мозък, мукозит, ентерит)
4. След химиотерапия (например- мукозит, периферна невропатия, асептична некроза)

Г. Болка, несвързана със злокачественото заболяване или неговото лечение (<10%)

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Обезболяване