Онкология и Изкуствен интелект

Препоръки за предпазване от заразяване с коронавирус 2020

I.Bivolarski
I.Bivolarski
03.12.2020

27 февруари 2020 г., Световна здравна организация
(Източник: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-forcovid-19.pdf?fbclid=IwAR1OQJeFjLyPV7gEbNJM4l2kbynpjgHt27BbSM7y15s5wWrcpWfWOFV1ao)

През януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви взрива на новото заболяване, причинено от коронавирус в провинция Хубей, Китай, за спешна ситуация за общественото здраве с международно значение. СЗО заяви, че има сериозна опасност коронавирусът от 2019 г. (COVID-19) да се разпространи и в други страни по света. СЗО и властите отговорни за здравеопазването, във всички страни по света предприемат
мерки за ограничаване на взрива от COVID-19. Тези мерки, обаче, не могат да гарантират успех.

Цялото общество, включително и дружествата и работодателите, трябва да участват активно, ако искаме мерките да постигнат резултати.

Как се разпространява COVID-19

Когато човек, заразен с COVID-19, се изкашля или издиша, във въздуха се освобождават капки заразна течност. Повечето от тези капки падат по околните повърхности и предмети
– бюра, маси, телефони. Околните могат да се заразят с COVID-19, ако докоснат заразена
повърхност или предмет и след това докоснат очите, носа или устата си.

Ако са на един метър или по-близо до човек, заразен с COVID-19, могат да се заразят и като вдишат капките издишани от заразения човек. С други думи, вирусът COVID-19 се предава по начин, много подобен на грипа. Повечето хора, които се заразят с COVID-19, получават леки симптоми и след това се възстановяват.

Някои, обаче, се разболяват по-тежко и може да се наложи да влязат в болница. С увеличаването на възрастта нараства и рискът от по-тежко прекарване на заболяването: хората над 40-годишна възраст са по-застрашени от тези под 40-годишна възраст. Хората с отслабена имунна система и хората с диабет, сърдечно-съдови заболявания и белодробни заболявания също са в по-голяма опасност.

Как с прости мерки можете да предотвратите разпространението на COVID-19 на работното място

Мерките, изредени по-долу, не са скъпи и помагат за предотвратяване на
разпространението на зарази като настинки, грип и стомашно-чревни вируси на работното място, и предпазват клиентите Ви, представителите на другите фирми, с които работите, и служителите Ви.

Работодателите трябва да въведат тези мерки незабавно, дори и COVID-19 да не е достигнал до съответното населено място. Това ще помогне за предотвратяване на загуба  на работо-дни поради заболявания и ще помогне да се спре или забави разпространението на COVID-19, ако достигне работните места, за които отговаря дружеството.

 Погрижете се работното място да е чисто и хигиенично:
 Повърхностите (бюра и маси) и предметите (телефони, клавиатури) трябва да бъдат
редовно избърсвани с дезинфектант.
 Защо? Заразяването на повърхности, докосвани от служители и клиенти, е един от
основните пътища на разпространение на заразата от COVID-19.
 Насърчете служителите, сътрудниците и клиентите да си мият ръцете редовно и добре:

 Поставете диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места из работното място.

Погрижете се да бъдат пълнени редовно.

 Окачете плакати, които насърчават миенето на ръце – обърнете се към местната
служба по здравеопазване или потърсете такива плакати на www.WHO.int.
 Комбинирайте това с други комуникационни мерки, например насоки от
служителите по безопасност на труда, брифинги на заседания и информация в интранета на дружеството, насърчаващи миенето на ръце.

 Погрижете се служителите, сътрудниците и клиентите да имат достъп до места, където могат да измият ръцете си с вода и сапун.
 Защо? Защото миенето убива вируса по ръцете и предотвратява разпространението на COVID-19.

 Насърчете добра респираторна хигиена на работното място:

 Окачете плакати, които насърчават към поддържане на добра респираторна хигиена
на работното място. Комбинирайте това с други комуникационни мерки, например насоки от служителите по безопасност на труда, брифинги на заседания, информация в интранета на дружеството и др.

 Погрижете се на работното място да има на разположение защитни маски(обикновени хирургически маски, не маските N95), както и хартиени кърпички, за онези, които започнат да чувстват симптоми на хрема или кашлица, докато са на работа.

Осигурете кошчета с капаци, където да могат да се изхвърлят кърпичките и маските.

 Защо? Защото добрата респираторна хигиена предотвратява разпространението на COVID-19.

 Посъветвайте служителите и сътрудниците да проверяват съветите за пътуване, публикувани от националните власти, преди да пътуват в командировка.

 Информирайте служителите, сътрудниците и клиентите си, че ако COVID-19 започне
да се разпространява във вашето населено място, всеки, който има дори лека настинка,
или много слаба висока температура (от 37,3 C нагоре), е препоръчително да си остане у дома.

Това важи и за хора, които са взели обикновени медикаменти като парацетамол/ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, които могат да прикрият симптомите на заразата.

 Продължете информационната кампания и редовно повтаряйте, че е
препоръчително хората да си останат у дома, дори да имат само леки симптоми на COVID-19.

 Окачете плакати с тази информация на работното място. Комбинирайте това с
други комуникационни канали, които обикновено използвате на работното място
или в дружеството като цяло.
 Възможно е служителите по безопасност на труда, местната здравна служба или
други партньори вече да разполагат с готови материали с това съобщение.
 Ясно информирайте служителите за правото им на отпуск по болест.

Източник на информация:

1.http://riokozpd.com/files/podgotovka_na_rabotnoto_vi_miasto_za_covid-19.pdf

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
COVID-19/Онко