Онкология и Изкуствен интелект

Пациентите с раково заболяване нямат по-голяма вероятност за депресивни разстройства

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в JCO Oncology Practice съобщава, че анализирани данни показват, че пациентите с ракови заболявания не са по-склонни да имат депресивни разстройства,  но са по-склонни да имат суицидни мисли в сравнение с участниците в проучването, които са без рак.

Подробности за проучването

Проучването е оценявало данните на NHANES от 2005 г. до 2016 г. Депресията и суицидните мисли са били оценени с помощта на въпросник за  здравето на пациента (Patient Health Questionnaire-9).

От общо 32 178 респонденти в анкетата 3043 са имали раково заболяване. Изравняването на степента на склонност е било проведено за  група от 3043 респонденти без рак. Факторите, включени в съвпадението на оценката за склонност са включвали възраст, пол, раса, степен на образование, семейно положение, здравословно състояние (отчетено от конкретното лице), съотношение на семейния доход към  прага на бедност и осигурителен статус.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Пациентите с рак не са имали по-голяма вероятност да имат депресивни разстройства;
2.Пациентите с рак са по-склонни да имат суицидни мисли.

Основни констатации

При многовариантния анализ диагнозата- рак не била е свързана с по-голяма вероятност от депресивни разстройства срещу липса й
([OR] = 0.937, 95% [CI] = 0.819–1.073). Факторите, свързани с повишената вероятност от депресивни
разстройства, са били повишената възраст, женският пол, бялата срещу черната раса, несемейния статус, лошото здравословно състояние (отчетено  от само себе си) и по-ниските доходи.

При многовариантния анализ диагнозата – рак се е свързвала със значително по-голяма вероятност от суицидни мисли (или- без диагноза рак срещу  диагноза рак = 0,695, 95% CI = 0,517–0,935). Допълнителните фактори, свързани с повишената вероятност от суицидни мисли, са били не-семейния статус и лошото здравословно състояние.

Заключение

Диагнозата- рака е била свързана с по-голяма вероятност към суицидни мисли. Скринингът им трябва да бъде част от оценката на пациенти с ракови
заболявания.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/february-2020/depression-and-suicidal-ideation-in-patients-with-cancer/?fbclid=IwAR1FWqlasbzVsUaL4_pgXEL3HBnaOL7lIEhDMIRxDdp0hooP-MAXtMWqnuk

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars