Онкология и Изкуствен интелект

Папилом на устната кухина (Papilloma oris)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Доброкачествени тумори от епителната тъкан

Papilloma oris

Папиломът на устната кухина представлява доброкачествен епителен тумор, който се среща по езика, устните, небцето и увулата, където се развива под формата на педикулирани образувания или върху широка основа.

Микроскопски паренхимът на тумора е съставен от ветрилоподобни епи­телни пролиферации, в които се наблюдава едновременно развитие на хиперплазия на Малпигиевия слой (хиперакантоза), на зърнестия слой (хипергранулоза) и на роговия слой (хиперкератоза).

Базалната мем­брана на епитела е винаги запазена. Хиперкератозата може да бъде много слабо изразена или да липсва, докато дълбоките слоеве на епитела проник­ват в подлежащата съединителна тъкан под форма на клиновидни гребени с различна дебелина.

При папиломите на устната кухина стромата обикновено е доста оскъдна и се установява в сърцевинната част на папиларните епител­ни разраствания.

Тя съдържа оскъдни кръвни и лимфни капиляри и понякога лимфоплазмоцитни инфилтрати. Оралните папиломи не претърпяват злока­чествена дегенерация. Понякога в устната кухина могат да се развият мно­жествени папиломи, най-вероятно с вирусна генеза и със склонност към ре­цидиви.

Източник на информяция:

1.Патология за студенти по медицина

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Доброкачествени тумори