Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Памиприб плюс Тислелизумаб при авансирали солидни тумори

I.Bivolarski
I.Bivolarski
13.09.2019

В австралийско изпитване във фаза Ia /b, докладвано в The Lancet Oncology се установиха данни за активност на комбинацията от  памипариб и тислелизумаб (tislelizumab) при пациенти, които са имали предшестващо лечение на солидни тумори.

Във фазата на ескалация на дозата на многоцентровото проучване са били включени 49 пациенти, които са получили една или повече предишни линии на терапия, и са били лекувани  между януари 2016 г. и май 2017 г. Пациентите са били включени в една от петте групи и са били лекувани с тислелизумаб при 2 mg / kg на всеки 3  седмици плюс памипариб при 20, 40 или 60 mg два пъти дневно (кохорти 1, 2 и 3) или tislelizumab при 200 mg на всеки 3 седмици плюс памипариб при 40 или  60 mg два пъти дневно (кохорти 4 и 5) , Най-често срещаните първични туморни места са били яйчник, фалопиева тръба или перитонеум (n = 34).

Отговори

Обективният отговор се е наблюдавал при 10 (20%) от всички 49 пациенти, които са получили поне една доза от изследваното лечение, включително пълен отговор при 2-ма пациенти. Допълнителни 16 пациенти (32%) са имали стабилно заболяване. Отговорът се е наблюдавал и при 9 (27%) от 34-те пациентки със заболяване на яйчниците,  включително пълен отговор при 1 пациентка; допълнителни 7 пациенти (21%) са имали стабилно заболяване. Отговорите са наблюдавани при пациенти с BRCA от див тип.

Ограничаваща дозата токсичност се е наблюдавала при четирима пациенти, състоящи се от гадене от степен 2-ра, обрив от степен 3-та, гадене и повръщане  от степен 2-ра и имунно-медииран хепатит от степен 4-та. Нежеланите реакции, свързани с имунитета, са възникнали при 23 пациенти (47%), като 9 от тях  (или 39%) са имали асимптоматична степен 3-та или 4-та на чернодробни събития. Най-често срещаното нежелано събитие от степен по-голяма от > 3 е била анемия (12%). Препоръчителната  доза във II фаза на тислелизумаб е била 200 mg на всеки 3 седмици плюс памипариб при 40 mg два пъти дневно.

Заключение
Памипариб с тислелизумаб обикновено се понася добре и се свързва с антитуморни реакции, както и с клинична полза при пациенти с  напреднали солидни тумори. С тези резулатати се подкрепя по-нататъшното изследване на комбинацията от памипариб с тислелизумаб.

Източник на информация:
1.https://ascopost.com/news/september-2019/pamiparib-plus-tislelizumab-in-advanced-solid-tumors/?fbclid=IwAR2rh7CjqLOIxWt5iqOPXBBCQbnvqOvDiVyIZDwpO32N2Eis2JO9WLr5OLk

   Send article as PDF   
Trial Wars