Онкология и Изкуствен интелект

Оптична невропатия след проведена лъчетерапия при онкоболни

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ако сте онкоболен и Ви предстой лечение на онкологичното Ви заболяване, то трябва да знаете, че може да възникнат нежелани реакции. Една такава неблагоприятна нежелана
реакция е оптичната невропатия. Ако имате карцином на главата и шията и Ви предстой лечение в тази област, то трябва да попитате лекуващия Ви лекар за възможните усложнения
които могат да възникнат. Може да се наложи да проведете консултации с невролог, очен лекар и зъболекар.

Какво представлява оптичната невропатия?

Индуцираната от лъчението оптична невропатия представлява тежко късно усложнение на лъчетерапията на зрителен път, водещо до остра и необратима
загуба на зрението. Смята се, че е резултат от радиационна некроза на самия зрителен път. Зрителната загуба може да бъде едностранна или двустранна. Може да бъде едновременно или
последователно. Оптична невропатия се среща често между 10 и 20 месеца (средно 18 месеца след лечението), но началото му може да варира от три месеца до 9 години след лечение.

Обикновено се изискват кумулативни дози радиация, които да надвишават 50 Gy или единични дози насочени към зрителен път над 10 Gy, за да се развие оптична невропатия. Няколко фактора
са свързани с по-високия риск за развитие на оптична невропатия. Те включват възраст, съществуваща вече компресия на зрителния нерв и
хиазмален тумор, едновременна химиотерапия или предишно лъчение.

Пациентите с диабет са по-склонни да развият оптична бевропатия, тъй като са по-изложени на риск от исхемична съдова болест.

Симптоми

Пациентът може да се оплаче от прогресивна и бърза загуба на зрение в продължение на няколко седмици. Първоначалното представяне може да бъде едностранно или двустранно.
Симптомите обаче обикновено са безболезнени. Ако и двете очи са засегнати, симптомите на второто око ще се развият в рамките на седмици след първоначално намалена острота.
В допълнение към намалената зрителна острота, загубата на цветно зрение също е често срещана.

ЯМР е добро диагностично средство за идентифициране на радиационното увреждане на зрителния път, което може да покаже аномалии преди загубата на зрението.

Прогноза
Прогнозата обикновено е лоша, тъй като окото, засегнато с RON, ще има зрителна острота <20/200 до възприемане на светлина в 45% от очите. Като най-екстремното последствие съществува потенциал за трайна слепота едностранно или двустранно.

Следователно превантивните мерки и осведомеността за оптичната невропатия са изключително важни за лечението на пациентите с тумори във или около зрителните пътища.
Ако имате симптоми като намалени зрение или промяна във възприятието на цветовете, преди или след лъчелечение, веднага уведомете лекуващия Ви лекар.

Източник на информация:

1.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18068989/
2.https://eyewiki.aao.org/Radiation_Optic_Neuropathy

 

 

 

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Странични реакции