Онкология и Изкуствен интелект

Опасен ли е радонът и защо трябва да се внимава с него?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Какво представлява радона?

Опасен ли е радонът и защо трябва да се внимава с него? Според много проучвания между радонът и някои онкологични заболявания може да има връзка. Тук ще се  опитам да отговоря на този въпрос.
Радонът е безцветен радиоактивен газ. Той се образува естествено от разпадането (разграждането) на радиоактивните елементи, като уран, които се намират в различни
количества в почвата и скалите по целия свят. Газът от радон в почвата и скалите може да се движи из въздуха, както в подземните така и е повърхностните води.

Радонът присъства на открито и на закрито.
Обикновено се намира при много ниски нива във въздуха навън, както и в питейна вода получавана от реки и/или езера.

Той може да бъде открит в по-високи концентрации във въздуха в къщи и други сгради, както и във вода от подземни източници (като водата от кладенец, например).

Радонът се разгражда до твърди радиоактивни елементи, наречени радоново „потомство“ (като полоний-218, полоний-214 и олово-214). Радоновото „потомство“ може да се прикрепи към прахови и/или други частици и така да се вдиша и попадне в белите дробове. Тъй като радонът и радоновото „потомство“ във въздуха се разпадат, те излъчват радиация, която може да повреди ДНК-молекулата вътре в клетките на тялото.

Как хората са изложени на радон?

У дома и в други сгради

Както за възрастни, така и за деца, силното излагане на радон идва от това, че са на закрито в домове, офиси, училища и други сгради. Нивата на радон в домовете
и други сгради зависят от характеристиките на скалите и почвата в района. В резултат на това , нивата на радон варират значително в различните части на света,
като вариациите могат да бъдат толкова големи, че понякога да има разлика дори в съседни квартали.

Радоновия газ, отделен от почва или скала, може да навлезе в сградите през пукнатини в пода или стените или пролуки около тръбите или помпите. Нивата на радон обикновено са най-високи в мазето или пространството за обхождане. Това ниво е най-близо до почвата или скалата, която е източникът на радон.

Следователно хората, които прекарват голяма част от времето си в мазета вкъщи или на работа, имат по-голям риск да бъдат изложени.

Малки количества радон могат да се отделят и от водоснабдяването във въздуха. Докато радонът се движи от водата към въздуха, той може да се вдиша от хората.

Водата, която идва от дълбоки подземни кладенци, например, може да има по-високи нива на радон, за разлика от повърхностните води (от езера или реки). В по-голямата си част водата не допринася за цялостното излагане на радон.

Излагането на радон може да възникне и от някои строителни материали, ако са направени от вещества, съдържащи радон. Почти всеки строителен материал, изработен от естествени вещества, включително бетон и стенни плочи, могат да отделят известно количество радон. В повечето случаи тези нива са много ниски, но понякога тези материали могат да допринесат значително за излагането на радон.

Някои гранитни подове могат да изложат хората на различни нива на радон. Повечето здравни и радиационни експерти са съгласни, че макар малка част от гранитните подове да излъчват повишени нива на радон, при повечето от тях те са изключително ниски.

Според Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) е много малко вероятно гранитният под в дома да увеличи нивото на радиация над нормалното (естествено фоново ниво), което идва от близката почва и скали.

Според EPA, средното ниво на радон в закрито е около 1,3 пикокюри на литър (pCi/L). Хората трябва да предприемат действия за понижаване на нивата на радон в дома, ако нивото е над 4,0 pCi/L или по-високо. Според оценките на EPA, близо 1 от всеки 15 домове в Съединените щати има повишени нива на радон.

На открито радон обикновено се разпръсква и не достига високи стойности. Средните нива на радон на открито, според EPA, са около 0,4 pCi /L.

На работното място

Хората, работещи под земята като миньорите, например е най-вероятно да бъдат изложени на високи нива на радон. Високата смъртност от проблеми с белите дробове сред миньорите в някои части на света за първи път е забелязана преди стотици години, много преди хората да разберат какво представлява радонът.

Проучванията на миньорите, изложени на радон, през 50-те и 60-те години на миналия век потвърждават връзката между излагането на радон и
рака на белия дроб.

По-високите нива на излагане на радон са по-вероятни при хора, които работят в заводи за преработка на уран или влизат в контакт с фосфатни торове, които могат да имат високи нива на радий.

Източник на информация:

1.https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/radon.html

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака