Онкология и Изкуствен интелект

Обнадеждаващи резултати от клиничните проучвания с CAR T Cells

I.Bivolarski
I.Bivolarski
06.10.2019

Резултатите от две клинични проучвания в ранна фаза показват, че една форма на имунотерапия, която използва генно  модифицирани имунни клетки, може да бъде силно ефективна при пациенти с напреднал мултиплен миелом.

Преди (вляво) и след (вдясно) PET скенер на пациент с множествен миелом, лекуван с BCMA-таргетни CAR T клетки. Ясно се вижда свиването на раковия процес.

И при двете проучвания са използвани CAR Т клетки, които са проектирани така, че да се насочат към протеин в миеломните клетки, наречен антиген за зреене на В-клетките (B-cell maturation antigen-BCMA).

Въпреки че повечето пациенти в клиничните изпитвания са имали добри отговори от лечението (като много от тях са навлязли в пълна ремисия), продължителността на проследяването за повечето пациенти е все още ограничена.

Предварителните резултати от проучванията бяха представени пред Американското дружество по клинична онкология (ASCO) в Чикаго.

Едното от проучванията е проведено в Китай, а другото в САЩ.

Сериозните нежелани реакции, включително тези свързаните с имунната система, наблюдавани при други проучвания с CAR T-cell,  са били овладяни при лекуваните досега пациенти.

Въпреки, че все още е твърде рано да се каже дали лечението с CAR T cells ще стане стандартно лечение
за множествения миелом, резултатите са обнадеждаващи.

Източник на инфомацията:

1.https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2017/car-t-cell-multiple-myeloma

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости